ออฟฟิศ / ห้องครัว
(ห้องที่มีความร้อนสูง)

Meeting Area

เครื่องปรับอากาศของห้องนี้ถูกคำนวณไว้ที่ 1200 btu/ชม ต่อตารางเมตร สำหรับห้องที่มีความร้อนที่สูงกว่านี้โปรดติดต่อเราเพื่อให้การช่วยเหลือในการคำนวณภาระความร้อน

โปรดเลือกขนาดห้อง

วิธีการคำนวณขนาดห้อง

3m

มุมมองจากด้านบนของห้อง

5m

ในตัวอย่างนี้ห้องนั้นมีความกว้าง 3m คูณ 5m เพราะฉะนั้นเราสามารถหาขนาดพื้นที่ของห้องโดยการคำนวณ 3 x 5 แล้วจะได้ผลออกมาซึ่งจะเท่ากับ =15 m² (15 ตรม.)

 

ออฟฟิศ / ห้องครัว <11 m² 

(ความร้อนสูง)

Option A

รุ่นติดผนัง 

เครื่องปรับอากาศรุ่นนี้เหมาะสำหรับห้องนั่งเล่นเพราะเครื่องรุ่นนี้ดูแลรักษาและติดตั้งง่าย

Cara

รุ่นน้ำยา R-32

Olivia

รุ่นอินเวอร์เตอร์

FWDE-AF2.png
FWDE-I-AF1.png

FWDE13-AF2

FWDE13I-AF1

CWDE-AF2.png

CWDE13-AF2

CWDE-I-AF1.png

CHWE13I-AF1

Option B

รุ่นตั้งพื้น/แขวนเพดาน

เครื่องปรับอากาศรุ่นนี้เป็นรุ่นที่มีความอึดที่สุด รุ่นตั้งแขวนนั้นยังมีความสามารถพิเศษในการส่งลมไปไกลกว่ารุ่นอื่นๆในขณะที่ยังคงไว้ซึ่งการดูแลรักษาที่ง่ายดาย

รุ่นตั้งพื้น/แขวนเพดาน

(เบอร์ 5)

รุ่นตั้งพื้น/แขวนเพดาน

(น้ำยา R-32)

รุ่นตั้งพื้น/แขวนเพดาน

(มอก.)

รุ่นตั้งพื้น/แขวนเพดาน 

อินเวอร์เตอร์

220V/1PH/50HZ

FUGE-B SEER.png
FUGE-B Inverter.png
FUGE-B Inverter.png
FUGE-B เล็ก.png

FULE13B-AD2

FULE13BI-AF1

FULT13B-AD1

FULE13BI-AD4

CHL-1 ใบพัด-A SEER.png

CHLE13B-AD2R

CHL-18 ขึ้นไป Inverter png..png

CHLE13BI-AF1R

CHL-1 ใบพัด-A.png

CHLT13B-AD1R

CHL-1 ใบพัด-A Inverter SEER png..png

CHLE13BI-AD4R

Option C

รุ่นฝังฝ้าเพดานเป่า 4 ทิศทาง 

ทางเลือกนี้จะทำให้ห้องดูสวยงามมากขึ้นเพราะจะทำให้เครื่องปรับอากาศหายไปในฝ้า ขณะเดียวกันยังคงไว้ซึ่งความเงียบและการดูแลรักษาเครื่องที่ง่ายดาย

รุ่นฝังฝ้าเพดาน  (มอก.)

รุ่นฝังฝ้าเพดาน (เบอร์5)

รุ่นฝังฝ้าเพดาน

(อินเวอร์เตอร์ / เอซี มอเตอร์)

FCCD 12-50-01 ตัดใบสวิงออก.png

FCCT12B-AD1

FCCE13B-AD2

FCCE13BI-AD4

CHL-1 ใบพัด-A.png

CHLT12B-AD1R

CHL-1 ใบพัด-A SEER.png

CHLE13B-AD2R

CHL-1 ใบพัด-A Inverter SEER png..png

CHLE13BI-AD4R

Option D

รุ่นแขวนในฝ้า

ทางเลือกนี้จะทำให้เครื่องปรับอากาศหายตัวได้ เป็นเพราะทั้งตัวเครื่องถูกซ่อนอยู่ในฝ้า ทำให้เครื่องรุ่นนี้เหมาะสมที่สุดในการนำไปติดตั้งในสถานที่ที่การตกแต่งภายใน (interior design) เป็นเรื่องสำคัญ

รุ่นแขวนในฝ้า

(เบอร์ 5)

รุ่นแขวนในฝ้า

(น้ำยา R-32)

รุ่นแขวนในฝ้า

(อินเวอร์เตอร์ / เอซี มอเตอร์)

FCDE13B-AD2

FCDE13BI-AF1

FCDE13BI-AD4

CHL-1 ใบพัด-A SEER.png

CHLE13B-AD2R

CHL-18 ขึ้นไป Inverter png..png

CHLE13BI-AF1R

CHL-1 ใบพัด-A Inverter SEER png..png

CHLE13BI-AD4R

 

ออฟฟิศ / ห้องครัว 12-16 m² 

(ความร้อนสูง)

Option A

รุ่นตั้งพื้น/แขวนเพดาน

เครื่องปรับอากาศรุ่นนี้เป็นรุ่นที่มีความอึดที่สุด รุ่นตั้งแขวนนั้นยังมีความสามารถพิเศษในการส่งลมไปไกลกว่ารุ่นอื่นๆในขณะที่ยังคงไว้ซึ่งการดูแลรักษาที่ง่ายดาย

รุ่นตั้งพื้น/แขวนเพดาน

(เบอร์ 5)

รุ่นตั้งพื้น/แขวนเพดาน

(น้ำยา R-32)

รุ่นตั้งพื้น/แขวนเพดาน 

อินเวอร์เอร์

220V/1PH/50HZ

FUGE-B SEER.png
FUGE-B Inverter.png
FUGE-B Inverter.png

FULE19B-AD2

FULE19BI-AF1

FULE18BI-AD4

CHL-1 ใบพัด-A SEER.png

CHLE19B-AD2R

CHL-18 ขึ้นไป Inverter png..png

CHLE19BI-AF1R

CHL-1 ใบพัด-A Inverter SEER png..png

CHLE18BI-AD4R

Option B

รุ่นฝังฝ้าเพดานเป่า 4 ทิศทาง 

ทางเลือกนี้จะทำให้ห้องดูสวยงามมากขึ้นเพราะจะทำให้เครื่องปรับอากาศหายไปในฝ้า ขณะเดียวกันยังคงไว้ซึ่งความเงียบและการดูแลรักษาเครื่องที่ง่ายดาย

รุ่นฝังฝ้าเพดาน  (มอก.)

รุ่นฝังฝ้าเพดาน (เบอร์5)

รุ่นฝังฝ้าเพดาน

(อินเวอร์เตอร์ / เอซี มอเตอร์)

FCCD 12-50-01 ตัดใบสวิงออก.png

FCCT18B-AD1

FCCE19B-AD2

FCCE19BI-AD4

CHL-1 ใบพัด-A.png

CHLT18B-AD1R

CHL-1 ใบพัด-A SEER.png

CHLE19B-AD2R

CHL-1 ใบพัด-A Inverter SEER png..png

CHLE19BI-AD4R

Option C

รุ่นแขวนในฝ้า

ทางเลือกนี้จะทำให้เครื่องปรับอากาศหายตัวได้ เป็นเพราะทั้งตัวเครื่องถูกซ่อนอยู่ในฝ้า ทำให้เครื่องรุ่นนี้เหมาะสมที่สุดในการนำไปติดตั้งในสถานที่ที่การตกแต่งภายใน (interior design) เป็นเรื่องสำคัญ

รุ่นแขวนในฝ้า

(เบอร์ 5)

รุ่นแขวนในฝ้า

(น้ำยา R-32)

รุ่นแขวนในฝ้า

(อินเวอร์เตอร์ / เอซี มอเตอร์)

FCDE19B-AD2

FCDE19BI-AF1

FCDE19BI-AD4

CHL-1 ใบพัด-A SEER.png
CHL-18 ขึ้นไป Inverter png..png
CHL-1 ใบพัด-A Inverter.png

CHLE19B-AD2R

CHLE19BI-AF1R

CHLE19BI-AD4R

 

Office / Kitchen 17-21 m² 

(High Heat Load)

Option A

รุ่นตั้งพื้น/แขวนเพดาน

เครื่องปรับอากาศรุ่นนี้เป็นรุ่นที่มีความอึดที่สุด รุ่นตั้งแขวนนั้นยังมีความสามารถพิเศษในการส่งลมไปไกลกว่ารุ่นอื่นๆในขณะที่ยังคงไว้ซึ่งการดูแลรักษาที่ง่ายดาย

รุ่นตั้งพื้น/แขวนเพดาน

(เบอร์ 5)

รุ่นตั้งพื้น/แขวนเพดาน

(น้ำยา R-32)

รุ่นตั้งพื้น/แขวนเพดาน

(มอก.)

รุ่นตั้งพื้น/แขวนเพดาน 

อินเวอร์เตอร์

220V/1PH/50HZ

FUGE-B SEER.png
FUGE-B Inverter.png
FUGE-B เล็ก.png
FUGE-B Inverter.png

FULE25B-AD2

FULE25BI-AF1

FULT25B-AD1

FULE25BI-AD4

CHL-1 ใบพัด-A SEER.png

CHLE25B-AD2R

CHL-18 ขึ้นไป Inverter png..png

CHLE25BI-AF1R

CHL-1 ใบพัด-A.png

CHLT25B-AD1R

CHL-1 ใบพัด-A Inverter SEER png..png

CHLE25BI-AD4R

Option B

รุ่นฝังฝ้าเพดานเป่า 4 ทิศทาง 

ทางเลือกนี้จะทำให้ห้องดูสวยงามมากขึ้นเพราะจะทำให้เครื่องปรับอากาศหายไปในฝ้า ขณะเดียวกันยังคงไว้ซึ่งความเงียบและการดูแลรักษาเครื่องที่ง่ายดาย

รุ่นฝังฝ้าเพดาน  (มอก.)

รุ่นฝังฝ้าเพดาน (เบอร์5)

รุ่นฝังฝ้าเพดาน

(อินเวอร์เตอร์ / เอซี มอเตอร์)

FCCD 12-50-01 ตัดใบสวิงออก.png

FCCT24B-AD1

FCCE25B-AD2

FCCE25BI-AD4

CHL-1 ใบพัด-A.png

CHLT24-AD1R

CHL-1 ใบพัด-A SEER.png

CHLE25B-AD2R

CHL-1 ใบพัด-A Inverter SEER png..png

CHLE25BI-AD4R

Option C

รุ่นแขวนในฝ้า

ทางเลือกนี้จะทำให้เครื่องปรับอากาศหายตัวได้ เป็นเพราะทั้งตัวเครื่องถูกซ่อนอยู่ในฝ้า ทำให้เครื่องรุ่นนี้เหมาะสมที่สุดในการนำไปติดตั้งในสถานที่ที่การตกแต่งภายใน (interior design) เป็นเรื่องสำคัญ

รุ่นแขวนในฝ้า

(เบอร์ 5)

รุ่นแขวนในฝ้า

(น้ำยา R-32)

รุ่นแขวนในฝ้า

(อินเวอร์เตอร์ / เอซี มอเตอร์)

FCDE25B-AD2

FCDE25BI-AF1

FCDE25BI-AD4

CHL-1 ใบพัด-A SEER.png

CHLE25B-AD2R

CHL-18 ขึ้นไป Inverter png..png

CHLE25BI-AF1R

CHL-1 ใบพัด-A Inverter SEER png..png

CHLE25BI-AD4R

 

ออฟฟิศ / ห้องครัว 22-25 m² 

(High Heat Load)

Option A

รุ่นตั้งพื้น/แขวนเพดาน

เครื่องปรับอากาศรุ่นนี้เป็นรุ่นที่มีความอึดที่สุด รุ่นตั้งแขวนนั้นยังมีความสามารถพิเศษในการส่งลมไปไกลกว่ารุ่นอื่นๆในขณะที่ยังคงไว้ซึ่งการดูแลรักษาที่ง่ายดาย

รุ่นตั้งพื้น/แขวนเพดาน

(เบอร์ 5)

รุ่นตั้งพื้น/แขวนเพดาน

(น้ำยา R-32)

รุ่นตั้งพื้น/แขวนเพดาน

(มอก.)

รุ่นตั้งพื้น/แขวนเพดาน 

อินเวอร์เตอร์

220V/1PH/50HZ

FUGE-B SEER.png
FUGE-B Inverter.png
FUGE-B เล็ก.png
FUGE-B Inverter.png

FULE30B-AD2

FULE30BI-AF1

FULT30B-AD1

FULE30BI-AD4

CHL-1 ใบพัด-A SEER.png

CHLE30B-AD2R

CHL-18 ขึ้นไป Inverter png..png

CHLE30BI-AF1R

CHL-1 ใบพัด-A.png

CHLT30B-AD1R

CHL-1 ใบพัด-A Inverter SEER png..png

CHLE30BI-AD4R

Option B

รุ่นฝังฝ้าเพดานเป่า 4 ทิศทาง 

ทางเลือกนี้จะทำให้ห้องดูสวยงามมากขึ้นเพราะจะทำให้เครื่องปรับอากาศหายไปในฝ้า ขณะเดียวกันยังคงไว้ซึ่งความเงียบและการดูแลรักษาเครื่องที่ง่ายดาย

รุ่นฝังฝ้าเพดาน  (มอก.)

รุ่นฝังฝ้าเพดาน

(อินเวอร์เตอร์ / เอซี มอเตอร์)

FCCT30B-AD1

FCCE30BI-AD4

CHL-1 ใบพัด-A.png

CHLE30B-AD1R

CHL-1 ใบพัด-A Inverter SEER png..png

CHLE30BI-AD4R

Option C

รุ่นแขวนในฝ้า

ทางเลือกนี้จะทำให้เครื่องปรับอากาศหายตัวได้ เป็นเพราะทั้งตัวเครื่องถูกซ่อนอยู่ในฝ้า ทำให้เครื่องรุ่นนี้เหมาะสมที่สุดในการนำไปติดตั้งในสถานที่ที่การตกแต่งภายใน (interior design) เป็นเรื่องสำคัญ

รุ่นแขวนในฝ้า

(เบอร์ 5)

220V/1PH/50HZ

380V/3PH/50HZ

รุ่นแขวนในฝ้า

(น้ำยา R-32)

รุ่นแขวนในฝ้า

(มอก.)

รุ่นแขวนในฝ้า

(อินเวอร์เตอร์ / เอซี มอเตอร์)

FCDE30B-AD2

FCDE30BI-AF1

FCDT30B-AD1

FCDE30BI-AD4

CHL-1 ใบพัด-A SEER.png

CHLE30B-AD2R

CHLE30B-CD2R

CHL-18 ขึ้นไป Inverter png..png

CHLE30BI-AF1R

CHL-1 ใบพัด-A.png

CHLT30B-AD1R

CHL-1 ใบพัด-A Inverter SEER png..png

CHLE30BI-AD4R

Option D

รุ่นตู้ตั้งพื้น

ทางเลือกนี้เป็นทางเลือกที่จะติดตั้งเครื่องปรับอากาศโดยที่จะทำการเจาะอาคารให้น้อยที่สุด และเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่สามารถส่งลมได้ไกลทำให้มั่นใจได้ว่าอากาศจะถูกส่งไปยังทุกมุมของห้องนั้นๆ จะได้ไม่เกิดจุดบอดภายในห้อง

รุ่นตู้ตั้งพื้น

(มอก.)

FFS.png
CHL-1 ใบพัด-A.png

FFST30B-AD1

CHLT30B-AD1R

 

ออฟฟิศ / ห้องครัว 26-30 m² 

(High Heat Load)

Option A

รุ่นตั้งพื้น/แขวนเพดาน

เครื่องปรับอากาศรุ่นนี้เป็นรุ่นที่มีความอึดที่สุด รุ่นตั้งแขวนนั้นยังมีความสามารถพิเศษในการส่งลมไปไกลกว่ารุ่นอื่นๆในขณะที่ยังคงไว้ซึ่งการดูแลรักษาที่ง่ายดาย

รุ่นตั้งพื้น/แขวนเพดาน

(เบอร์ 5)

รุ่นตั้งพื้น/แขวนเพดาน

(เบอร์ 5)

รุ่นตั้งพื้น/แขวนเพดาน

(น้ำยา R-32)

รุ่นตั้งพื้น/แขวนเพดาน

(มอก.)

รุ่นตั้งพื้น/แขวนเพดาน 

อินเวอร์เตอร์

220V/1PH/50HZ

380V/3PH/50HZ

FUGE-B SEER.png
FUGE-B Inverter.png
FUGE-B เล็ก.png
FUGE-B Inverter.png

FULE36B-AD2

FULE36BI-AF1

FULT36B-AD1

FULE36BI-AD4

CHL-1 ใบพัด-A SEER.png

CHLE36B-AD2R

CHL-18 ขึ้นไป Inverter png..png

CHLE36BI-AF1R

CHL-1 ใบพัด-A.png

CHLT36B-AD1R

CHL-1 ใบพัด-A Inverter SEER png..png

CHLE36BI-AD4R

CHLE36BI-CD4R

Option B

รุ่นฝังฝ้าเพดานเป่า 4 ทิศทาง 

ทางเลือกนี้จะทำให้ห้องดูสวยงามมากขึ้นเพราะจะทำให้เครื่องปรับอากาศหายไปในฝ้า ขณะเดียวกันยังคงไว้ซึ่งความเงียบและการดูแลรักษาเครื่องที่ง่ายดาย

รุ่นฝังฝ้าเพดาน  (มอก.)

220V/1PH/50HZ

380V/3PH/50HZ

รุ่นฝังฝ้าเพดาน (เบอร์5)

220V/1PH/50HZ

380V/3PH/50HZ

รุ่นฝังฝ้าเพดาน

(อินเวอร์เตอร์ / เอซี มอเตอร์)

220V/1PH/50HZ

380V/3PH/50HZ

FCCD 12-50-01 ตัดใบสวิงออก.png

FCCT36B-AD1

FCCE36B-AD2

FCCE36BI-AD4

CHL-1 ใบพัด-A.png

CHLT36B-AD1R

CHLT36B-CD1R

CHL-1 ใบพัด-A SEER.png

CHLE36B-AD2R

CHLE36B-CD2R

CHL-1 ใบพัด-A Inverter SEER png..png

CHLE36BI-AD4R

CHLE36BI-CD4R

Option C

รุ่นแขวนในฝ้า

ทางเลือกนี้จะทำให้เครื่องปรับอากาศหายตัวได้ เป็นเพราะทั้งตัวเครื่องถูกซ่อนอยู่ในฝ้า ทำให้เครื่องรุ่นนี้เหมาะสมที่สุดในการนำไปติดตั้งในสถานที่ที่การตกแต่งภายใน (interior design) เป็นเรื่องสำคัญ