top of page

ออฟฟิศ / ห้องครัว
(ห้องที่มีความร้อนสูง)

Meeting Area

เครื่องปรับอากาศของห้องนี้ถูกคำนวณไว้ที่ 1200 btu/ชม ต่อตารางเมตร สำหรับห้องที่มีความร้อนที่สูงกว่านี้โปรดติดต่อเราเพื่อให้การช่วยเหลือในการคำนวณภาระความร้อน

โปรดเลือกขนาดห้อง

วิธีการคำนวณขนาดห้อง

3m

มุมมองจากด้านบนของห้อง

5m

ในตัวอย่างนี้ห้องนั้นมีความกว้าง 3m คูณ 5m เพราะฉะนั้นเราสามารถหาขนาดพื้นที่ของห้องโดยการคำนวณ 3 x 5 แล้วจะได้ผลออกมาซึ่งจะเท่ากับ =15 m² (15 ตรม.)

office <11

ออฟฟิศ / ห้องครัว <11 m² 
(ความร้อนสูง)

Option A : รุ่นติดผนัง 

เครื่องปรับอากาศรุ่นนี้เหมาะสำหรับห้องนั่งเล่นเพราะเครื่องรุ่นนี้ดูแลรักษาและติดตั้งง่าย

Cara
รุ่นน้ำยา R-32

Olivia
รุ่นอินเวอร์เตอร์

FWDE-AF2M.png
FWDE-I-AF1M.png

FWDE13-AF2M

FWDE13I-AF1M

CWDE-AF2_NEWseer.png

CWDE13-AF2M

CWDE-I-AF1_NEWseer.png

CWDE13I-AF1M

Option B : รุ่นตั้งพื้น/แขวนเพดาน

เครื่องปรับอากาศรุ่นนี้เป็นรุ่นที่มีความอึดที่สุด รุ่นตั้งแขวนนั้นยังมีความสามารถพิเศษในการส่งลมไปไกลกว่ารุ่นอื่นๆในขณะที่ยังคงไว้ซึ่งการดูแลรักษาที่ง่ายดาย

รุ่นตั้งพื้น/แขวนเพดาน

(เบอร์ 5)

รุ่นตั้งพื้น/แขวนเพดาน
(โซลาร์ไฮบริด)

รุ่นตั้งพื้น/แขวนเพดาน

(มอก.)

รุ่นตั้งพื้น/แขวนเพดาน 

อินเวอร์เตอร์

220V/1PH/50HZ

FUGE-B_S egat.png
FULE-BI-AF1 _No.5 1ดาว.png
FUGE-B เล็ก.png
FULE-BI-AF1 _No.5 1ดาว.png

FULE13B-AF2

FULE13BI-AF1

FULT13B-AF1

FULE13BI-AF1

CHL-ไม่เกิน 13,No.5.png

CHLE13B-AF2R

Con solar_1 star.png

CHLE13BI-AF1R

CHL-ไม่เกิน 13.png

CHLT13B-AF1R

CHL-ไม่เกิน 13,IVT,1ดาว.png

CHLE13BI-AF1R

Option C : รุ่นฝังฝ้าเพดานเป่า 4 ทิศทาง 

ทางเลือกนี้จะทำให้ห้องดูสวยงามมากขึ้นเพราะจะทำให้เครื่องปรับอากาศหายไปในฝ้า ขณะเดียวกันยังคงไว้ซึ่งความเงียบและการดูแลรักษาเครื่องที่ง่ายดาย

รุ่นฝังฝ้าเพดาน (เบอร์5)

รุ่นฝังฝ้าเพดาน
(อินเวอร์เตอร์ / ดีซี มอเตอร์)

FCAE-AF1เอียง45องศา - small size_edited.png
FCAE-AF1เอียง45องศา - small size_edited.png

FCAE13-AF1

CHL-ไม่เกิน 13,No.5.png

CHAE13-AF1R

FCAE13I-AF1

CHL-ไม่เกิน 13,IVT,1ดาว.png

CHAE13I-AF1R

Option D : รุ่นแขวนในฝ้า

ทางเลือกนี้จะทำให้เครื่องปรับอากาศหายตัวได้ เป็นเพราะทั้งตัวเครื่องถูกซ่อนอยู่ในฝ้า ทำให้เครื่องรุ่นนี้เหมาะสมที่สุดในการนำไปติดตั้งในสถานที่ที่การตกแต่งภายใน (interior design) เป็นเรื่องสำคัญ

รุ่นแขวนในฝ้า
(เบอร์ 5)

FCDE13B-AF2

CHL-ไม่เกิน 13,No.5.png

CHLE13B-AF2R

รุ่นแขวนในฝ้า
(โซลาร์โฮบริด)

รุ่นแขวนในฝ้า
(อินเวอร์เตอร์ / ดีซี มอเตอร์)

FCDE13BIS-AF1

FCDE13BI-AF1

Con solar_1 star.png
CHL-ไม่เกิน 13,IVT,1ดาว.png

CHLE13BIS-AF1R

CHLE13BI-AF1R

office 12-16m

ออฟฟิศ / ห้องครัว 12-16 m² 
(ความร้อนสูง)

Option A : รุ่นตั้งพื้น/แขวนเพดาน

เครื่องปรับอากาศรุ่นนี้เป็นรุ่นที่มีความอึดที่สุด รุ่นตั้งแขวนนั้นยังมีความสามารถพิเศษในการส่งลมไปไกลกว่ารุ่นอื่นๆในขณะที่ยังคงไว้ซึ่งการดูแลรักษาที่ง่ายดาย

รุ่นตั้งพื้น/แขวนเพดาน

(เบอร์ 5)

รุ่นตั้งพื้น/แขวนเพดาน
(โซลาร์ไฮบริด)

รุ่นตั้งพื้น/แขวนเพดาน 
อินเวอร์เตอร์
220V/1PH/50HZ

FUGE-B_S egat.png
FULE-BI-AF1 _No.5 1ดาว.png
FULE-BI-AF1 _No.5 1ดาว.png

FULE19B-AF2

FULE19BIS-AF1

FULE18BI-AF1

CHLใบพัดพลาสติก,No.5.png

CHLE19B-AF2R

Con solar_1 star.png

CHLE19BIS-AF1R

CHLพลาสติก Inverter,1ดาว.png

CHLE18BI-AF1R

Option B : รุ่นฝังฝ้าเพดานเป่า 4 ทิศทาง 

ทางเลือกนี้จะทำให้ห้องดูสวยงามมากขึ้นเพราะจะทำให้เครื่องปรับอากาศหายไปในฝ้า ขณะเดียวกันยังคงไว้ซึ่งความเงียบและการดูแลรักษาเครื่องที่ง่ายดาย

รุ่นฝังฝ้าเพดาน
(เบอร์5)

รุ่นฝังฝ้าเพดาน
(อินเวอร์เตอร์ / ดีซี มอเตอร์)

FCAE-AF1เอียง45องศา - small size_edited.png
FCAE-AF1เอียง45องศา - small size_edited.png

FCAE19-AF1

FCAE19I-AF1

CHLใบพัดพลาสติก,No.5.png

CHAE19-AF1R

CHLพลาสติก Inverter,1ดาว.png

CHAE19I-AF1R

Option C : รุ่นแขวนในฝ้า

ทางเลือกนี้จะทำให้เครื่องปรับอากาศหายตัวได้ เป็นเพราะทั้งตัวเครื่องถูกซ่อนอยู่ในฝ้า ทำให้เครื่องรุ่นนี้เหมาะสมที่สุดในการนำไปติดตั้งในสถานที่ที่การตกแต่งภายใน (interior design) เป็นเรื่องสำคัญ

รุ่นแขวนในฝ้า
(เบอร์ 5)

รุ่นแขวนในฝ้า
(โซลาร์ไฮบริด)

รุ่นแขวนในฝ้า
(อินเวอร์เตอร์ / ดีซี มอเตอร์)

FCDE19B-AF2

FCDE19BIS-AF1

FCDE19BI-AF1

CHLใบพัดพลาสติก,No.5.png
Con solar_1 star.png
CHLพลาสติก Inverter,1ดาว.png

CHLE19B-AF2R

CHLE19BIS-AF1R

CHLE19BI-AF1R

office 17-21m

Office / Kitchen 17-21 m² 
(High Heat Load)

Option A : รุ่นตั้งพื้น/แขวนเพดาน

เครื่องปรับอากาศรุ่นนี้เป็นรุ่นที่มีความอึดที่สุด รุ่นตั้งแขวนนั้นยังมีความสามารถพิเศษในการส่งลมไปไกลกว่ารุ่นอื่นๆในขณะที่ยังคงไว้ซึ่งการดูแลรักษาที่ง่ายดาย

รุ่นตั้งพื้น/แขวนเพดาน

(เบอร์ 5)

รุ่นตั้งพื้น/แขวนเพดาน
(โซลาร์ไฮบริด)

รุ่นตั้งพื้น/แขวนเพดาน

(มอก.)

รุ่นตั้งพื้น/แขวนเพดาน 
อินเวอร์เตอร์
220V/1PH/50HZ

FUGE-B_S egat.png
FULE-BI-AF1 _No.5 1ดาว.png
FUGE-B small size.png
FULE-BI-AF1 _No.5 1ดาว.png

FULE25B-AF2

FULE25BIS-AF1

FULT25B-AF1

FULE25BI-AF1

CHLใบพัดพลาสติก,No.5.png

CHLE25B-AF2R

Con solar_1 star.png

CHLE25BIS-AF1R

CHL-18 ขึ้นไป.png

CHLT25B-AF1R

CHLพลาสติก Inverter,1ดาว.png

CHLE25BI-AF1R

Option B : รุ่นฝังฝ้าเพดานเป่า 4 ทิศทาง 

ทางเลือกนี้จะทำให้ห้องดูสวยงามมากขึ้นเพราะจะทำให้เครื่องปรับอากาศหายไปในฝ้า ขณะเดียวกันยังคงไว้ซึ่งความเงียบและการดูแลรักษาเครื่องที่ง่ายดาย

รุ่นฝังฝ้าเพดาน (เบอร์5)

รุ่นฝังฝ้าเพดาน
(อินเวอร์เตอร์ / ดีซี มอเตอร์)

FCAE-AF1เอียง45องศา - small size_edited.png
FCAE-AF1เอียง45องศา - small size_edited.png

FCAE25-AF1

FCAE25I-AF1

CHLใบพัดพลาสติก,No.5.png

CHAE25-AF1R

CHLพลาสติก Inverter,1ดาว.png

CHAE25I-AF1R

Option C : รุ่นแขวนในฝ้า

ทางเลือกนี้จะทำให้เครื่องปรับอากาศหายตัวได้ เป็นเพราะทั้งตัวเครื่องถูกซ่อนอยู่ในฝ้า ทำให้เครื่องรุ่นนี้เหมาะสมที่สุดในการนำไปติดตั้งในสถานที่ที่การตกแต่งภายใน (interior design) เป็นเรื่องสำคัญ

รุ่นแขวนในฝ้า

(เบอร์ 5)

รุ่นแขวนในฝ้า
(โซลาร์ไฮบริด)

รุ่นแขวนในฝ้า
(อินเวอร์เตอร์ / ดีซี มอเตอร์)

FCDE25B-AF2

FCDE25BIS-AF1

FCDE25BI-AF1

CHLใบพัดพลาสติก,No.5.png
Con solar_1 star.png
CHLพลาสติก Inverter,1ดาว.png

CHLE25B-AF2R

CHLE25BIS-AF1R

CHLE25BI-AF1R

office 22-25m

ออฟฟิศ / ห้องครัว 22-25 m² 
(High Heat Load)

Option A : รุ่นตั้งพื้น/แขวนเพดาน

เครื่องปรับอากาศรุ่นนี้เป็นรุ่นที่มีความอึดที่สุด รุ่นตั้งแขวนนั้นยังมีความสามารถพิเศษในการส่งลมไปไกลกว่ารุ่นอื่นๆในขณะที่ยังคงไว้ซึ่งการดูแลรักษาที่ง่ายดาย

รุ่นตั้งพื้น/แขวนเพดาน

(เบอร์ 5)

รุ่นตั้งพื้น/แขวนเพดาน
(โซลาร์ไฮบริด)

รุ่นตั้งพื้น/แขวนเพดาน

(มอก.)

รุ่นตั้งพื้น/แขวนเพดาน 
อินเวอร์เตอร์
220V/1PH/50HZ

FUGE-B_S egat.png
FULE-BI-AF1 _No.5 1ดาว.png
FUGE-B เล็ก.png
FULE-BI-AF1 _No.5 1ดาว.png

FULE30B-AF2

FULE30BIS-AF1

FULT30B-AF1

FULE30BI-AF1

CHLพลาสติก Inverter,1ดาว.png

CHLE30B-AF2R

Con solar_1 star.png

CHLE30BIS-AF1R

CHL-18 ขึ้นไป.png

CHLT30B-AF1R

CHLพลาสติก Inverter,1ดาว.png

CHLE30BI-AF1R

Option B : รุ่นฝังฝ้าเพดานเป่า 4 ทิศทาง 

ทางเลือกนี้จะทำให้ห้องดูสวยงามมากขึ้นเพราะจะทำให้เครื่องปรับอากาศหายไปในฝ้า ขณะเดียวกันยังคงไว้ซึ่งความเงียบและการดูแลรักษาเครื่องที่ง่ายดาย

รุ่นฝังฝ้าเพดาน
(เบอร์5)

รุ่นฝังฝ้าเพดาน
(อินเวอร์เตอร์ / ดีซี มอเตอร์)

FCAE-AF1เอียง45องศา - small size_edited.png
FCAE-AF1เอียง45องศา - small size_edited.png

FCAE30-AF1

CHLใบพัดพลาสติก,No.5.png

CHAE30-AF1R

FCAE30I-AF1

CHLพลาสติก Inverter,1ดาว.png

CHAE30I-AF1R

Option C : รุ่นแขวนในฝ้า

ทางเลือกนี้จะทำให้เครื่องปรับอากาศหายตัวได้ เป็นเพราะทั้งตัวเครื่องถูกซ่อนอยู่ในฝ้า ทำให้เครื่องรุ่นนี้เหมาะสมที่สุดในการนำไปติดตั้งในสถานที่ที่การตกแต่งภายใน (interior design) เป็นเรื่องสำคัญ

รุ่นแขวนในฝ้า (เบอร์ 5)
220V/1PH/50HZ

380V/3PH/50HZ

รุ่นแขวนในฝ้า
(โซลาร์ไฮบริด)

รุ่นแขวนในฝ้า
(อินเวอร์เตอร์ / ดีซี มอเตอร์)

FCDE30B-AF2

FCDE30BIS-AF1

FCDE30BI-AF1

CHLใบพัดพลาสติก,No.5.png
Con solar_1 star.png
CHLพลาสติก Inverter,1ดาว.png

CHLE30B-AF2R
CHLE30B-CF2R

CHLE30BIS-AF1R

CHLE30BI-AF1R

Option D : รุ่นตู้ตั้งพื้น

ทางเลือกนี้เป็นทางเลือกที่จะติดตั้งเครื่องปรับอากาศโดยที่จะทำการเจาะอาคารให้น้อยที่สุด และเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่สามารถส่งลมได้ไกลทำให้มั่นใจได้ว่าอากาศจะถูกส่งไปยังทุกมุมของห้องนั้นๆ จะได้ไม่เกิดจุดบอดภายในห้อง

รุ่นตู้ตั้งพื้น
(มอก.)

FFS.png
CHL-1 ใบพัด-A.png

FFST30B-AF1

CHLT30B-AF1R

office 26-30m

ออฟฟิศ / ห้องครัว 26-30 m² 
(High Heat Load)

Option A : รุ่นตั้งพื้น/แขวนเพดาน

เครื่องปรับอากาศรุ่นนี้เป็นรุ่นที่มีความอึดที่สุด รุ่นตั้งแขวนนั้นยังมีความสามารถพิเศษในการส่งลมไปไกลกว่ารุ่นอื่นๆในขณะที่ยังคงไว้ซึ่งการดูแลรักษาที่ง่ายดาย

รุ่นตั้งพื้น/แขวนเพดาน

(เบอร์ 5)

รุ่นตั้งพื้น/แขวนเพดาน
(เบอร์ 5)
220V/1PH/50HZ

380V/3PH/50HZ

รุ่นตั้งพื้น/แขวนเพดาน
(โซลาร์ไฮบริด)

รุ่นตั้งพื้น/แขวนเพดาน

(มอก.)

รุ่นตั้งพื้น/แขวนเพดาน 
อินเวอร์เตอร์
220V/1PH/50HZ
380V/3PH/50HZ

FUGE-B_S egat.png
FULE-BI-AF1 _No.5 1ดาว.png
FUGE-B small size.png
FULE-BI-AF1 _No.5 1ดาว.png

FULE36B-AF2

FULE36BIS-AF1

FULT36B-AF1

FULE36BI-AF1

CHLใบพัดพลาสติก,No.5.png

CHLE36B-AF2R
CHLE36B-CF2R

Con solar_1 star.png

CHLE36BIS-AF1R

CHL-18 ขึ้นไป.png

CHLT36B-AF1R

CHLพลาสติก Inverter,1ดาว.png

CHLE36BI-AF1R
CHLE36BI-CF1R

Option B : รุ่นฝังฝ้าเพดานเป่า 4 ทิศทาง 

ทางเลือกนี้จะทำให้ห้องดูสวยงามมากขึ้นเพราะจะทำให้เครื่องปรับอากาศหายไปในฝ้า ขณะเดียวกันยังคงไว้ซึ่งความเงียบและการดูแลรักษาเครื่องที่ง่ายดาย

รุ่นฝังฝ้าเพดาน  (เบอร์5)
220V/1PH/50HZ

380V/3PH/50HZ

รุ่นฝังฝ้าเพดาน
(โซลาร์ไฮบริด)

 

รุ่นฝังฝ้าเพดาน
(อินเวอร์เตอร์ / ดีซี มอเตอร์)
220V/1PH/50HZ

380V/3PH/50HZ

FCAE-AF1เอียง45องศา - small size_edited.png
FCAE-AF1เอียง45องศา - small size_edited.png
FCAE-AF1เอียง45องศา - small size_edited.png

FCAE36-AF1

FCCE36BIS-AF1

FCAE36I-AF1

CHLใบพัดพลาสติก,No.5.png

CHAE36-AF1R
CHAE36-CF1R

Con solar_1 star.png

CHLE36BIS-AF1R

CHLพลาสติก Inverter,1ดาว.png

CHAE36I-AF1R
CHAE36I-CF1R

Option C : รุ่นแขวนในฝ้า

ทางเลือกนี้จะทำให้เครื่องปรับอากาศหายตัวได้ เป็นเพราะทั้งตัวเครื่องถูกซ่อนอยู่ในฝ้า ทำให้เครื่องรุ่นนี้เหมาะสมที่สุดในการนำไปติดตั้งในสถานที่ที่การตกแต่งภายใน (interior design) เป็นเรื่องสำคัญ

รุ่นแขวนในฝ้า
(เบอร์ 5)
220V/1PH/50HZ

380V/3PH/50HZ

รุ่นแขวนในฝ้า
(โซลาร์ไฮบริด)

รุ่นแขวนในฝ้า
(อินเวอร์เตอร์ / ดีซี มอเตอร์)
220V/1PH/50HZ

380V/3PH/50HZ

FCDE36B-AF2

FCDE36BIS-AF1

FCDE36BI-AF1

CHLใบพัดพลาสติก,No.5.png

CHLE36B-AF2R
CHLE36B-CF2R

Con solar_1 star.png

CHLE36BIS-AF1R

CHLพลาสติก Inverter,1ดาว.png

CHLE36BI-AF1R
CHLE36BI-CF1R

Option D : รุ่นตู้ตั้งพื้น

ทางเลือกนี้เป็นทางเลือกที่จะติดตั้งเครื่องปรับอากาศโดยที่จะทำการเจาะอาคารให้น้อยที่สุด และเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่สามารถส่งลมได้ไกลทำให้มั่นใจได้ว่าอากาศจะถูกส่งไปยังทุกมุมของห้องนั้นๆ จะได้ไม่เกิดจุดบอดภายในห้อง

รุ่นตู้ตั้งพื้น
(มอก.)

FFS.png
CHL-1 ใบพัด-A.png

FFST36B-AF1

CHLT36B-AF1R

office 31-34m

ออฟฟิศ / ห้องครัว 31-34 m² 
(High Heat Load)

Option A : รุ่นตั้งพื้น/แขวนเพดาน

เครื่องปรับอากาศรุ่นนี้เป็นรุ่นที่มีความอึดที่สุด รุ่นตั้งแขวนนั้นยังมีความสามารถพิเศษในการส่งลมไปไกลกว่ารุ่นอื่นๆในขณะที่ยังคงไว้ซึ่งการดูแลรักษาที่ง่ายดาย

รุ่นตั้งพื้น/แขวนเพดาน
(เบอร์ 5)
220V/1PH/50HZ

380V/3PH/50HZ

รุ่นตั้งพื้น/แขวนเพดาน
(โซลาร์ไฮบริด)

รุ่นตั้งพื้น/แขวนเพดาน

(มอก.)

รุ่นตั้งพื้น/แขวนเพดาน 
อินเวอร์เตอร์
220V/1PH/50HZ
380V/3PH/50HZ

FUGE-B_S egat.png
FULE-BI-AF1 _No.5 1ดาว.png
FUGE-B เล็ก.png
FUGE-B Inverter.png

FULE40B-AF2

FULE40BI-AF1

FULT40B-AF1

FULE40BI-AF1

CHLใบพัดพลาสติก,No.5.png

CHLE40B-AF2R

Con solar_1 star.png

CHLE40BI-AF1R

CHL-18 ขึ้นไป.png

CHLT40B-AF1R

CHLพลาสติก Inverter,1ดาว.png

CHLE40BI-AF1R
CHLE40BI-CF1R

Option B : รุ่นฝังฝ้าเพดานเป่า 4 ทิศทาง 

ทางเลือกนี้จะทำให้ห้องดูสวยงามมากขึ้นเพราะจะทำให้เครื่องปรับอากาศหายไปในฝ้า ขณะเดียวกันยังคงไว้ซึ่งความเงียบและการดูแลรักษาเครื่องที่ง่ายดาย

รุ่นฝังฝ้าเพดาน (เบอร์5)
220V/1PH/50HZ
380V/3PH/50HZ

รุ่นฝังฝ้าเพดาน
(โซลาร์ไฮบริด)

 

รุ่นฝังฝ้าเพดาน
(อินเวอร์เตอร์ / ดีซี มอเตอร์)
220V/1PH/50HZ

380V/3PH/50HZ

FCAE-AF1เอียง45องศา - small size_edited.png
FCAE-AF1เอียง45องศา - small size_edited.png
FCAE-AF1เอียง45องศา - small size_edited.png

FCAE40-AF1

FCCE40BIS-AF1

FCAE40I-AF1

CHLใบพัดพลาสติก,No.5.png

CHAE40-AF1R
CHAE40-CF1R

Con solar_1 star.png

CHLE40BIS-AF1R

CHLพลาสติก Inverter,1ดาว.png

CHAE40I-AF1R
CHAE40I-CF1R

Option C : รุ่นแขวนในฝ้า

ทางเลือกนี้จะทำให้เครื่องปรับอากาศหายตัวได้ เป็นเพราะทั้งตัวเครื่องถูกซ่อนอยู่ในฝ้า ทำให้เครื่องรุ่นนี้เหมาะสมที่สุดในการนำไปติดตั้งในสถานที่ที่การตกแต่งภายใน (interior design) เป็นเรื่องสำคัญ

รุ่นแขวนในฝ้า
(เบอร์ 5)
220V/1PH/50HZ

380V/3PH/50HZ

รุ่นแขวนในฝ้า
(โซลาร์ไฮบริด)

รุ่นแขวนในฝ้า
(อินเวอร์เตอร์ / ดีซี มอเตอร์)
220V/1PH/50HZ

380V/3PH/50HZ

FCDE40B-AD2

FCDE40BIS-AF1

FCAE40I-AF1

CHLใบพัดพลาสติก,No.5.png

CHAE40-AF1R
CHAE40-CF1R

Con solar_1 star.png

CHLE40BIS-AF1R

CHLพลาสติก Inverter,1ดาว.png

CHAE40I-AF1R
CHAE40I-CF1R

Option D : รุ่นตู้ตั้งพื้น

ทางเลือกนี้เป็นทางเลือกที่จะติดตั้งเครื่องปรับอากาศโดยที่จะทำการเจาะอาคารให้น้อยที่สุด และเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่สามารถส่งลมได้ไกลทำให้มั่นใจได้ว่าอากาศจะถูกส่งไปยังทุกมุมของห้องนั้นๆ จะได้ไม่เกิดจุดบอดภายในห้อง

รุ่นตู้ตั้งพื้น
(มอก.)

FFS.png
CHL-1 ใบพัด-A.png

FFST40B-AF1

CHLT40B-AF1R

office 35-38m

ออฟฟิศ / ห้องครัว 35-38 m² 
(High Heat Load)

Option A : รุ่นตั้งพื้น/แขวนเพดาน

เครื่องปรับอากาศรุ่นนี้เป็นรุ่นที่มีความอึดที่สุด รุ่นตั้งแขวนนั้นยังมีความสามารถพิเศษในการส่งลมไปไกลกว่ารุ่นอื่นๆในขณะที่ยังคงไว้ซึ่งการดูแลรักษาที่ง่ายดาย

รุ่นตั้งพื้น/แขวนเพดาน
(มาตรฐาน)

FUGE-B เล็ก.png
CHLD_P.png

FUL45B-AF2

CHL45B-CF2R

Option B : รุ่นฝังฝ้าเพดานเป่า 4 ทิศทาง 

ทางเลือกนี้จะทำให้ห้องดูสวยงามมากขึ้นเพราะจะทำให้เครื่องปรับอากาศหายไปในฝ้า ขณะเดียวกันยังคงไว้ซึ่งความเงียบและการดูแลรักษาเครื่องที่ง่ายดาย

รุ่นฝังฝ้าเพดาน
(มาตรฐาน)

CHLD_P.png
FCAE-AF1เอียง45องศา - small size_edited.png

FCA45-AF1

CHA45-CF1R

Option C : รุ่นแขวนในฝ้า

ทางเลือกนี้จะทำให้เครื่องปรับอากาศหายตัวได้ เป็นเพราะทั้งตัวเครื่องถูกซ่อนอยู่ในฝ้า ทำให้เครื่องรุ่นนี้เหมาะสมที่สุดในการนำไปติดตั้งในสถานที่ที่การตกแต่งภายใน (interior design) เป็นเรื่องสำคัญ

รุ่นแขวนในฝ้า

(มาตรฐาน)

รุ่นแขวนในฝ้า
(อินเวอร์เตอร์ / ดีซี มอเตอร์)

FID45-AF1

CHLD_P.png

CHA45-CF1R

FID45I-AF1

CHLD_P Inverter_NEW.png

CHA45I-CF1R

Option D : รุ่นตู้ตั้งพื้น

ทางเลือกนี้เป็นทางเลือกที่จะติดตั้งเครื่องปรับอากาศโดยที่จะทำการเจาะอาคารให้น้อยที่สุด และเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่สามารถส่งลมได้ไกลทำให้มั่นใจได้ว่าอากาศจะถูกส่งไปยังทุกมุมของห้องนั้นๆ จะได้ไม่เกิดจุดบอดภายในห้อง

รุ่นตู้ตั้งพื้น
(มาตรฐาน)

CHA.png

FFS45-AF1

CHL45-CF1R

office 39-42m

ออฟฟิศ / ห้องครัว 39-42 m² 
(High Heat Load)

Option A : รุ่นตั้งพื้น/แขวนเพดาน

เครื่องปรับอากาศรุ่นนี้เป็นรุ่นที่มีความอึดที่สุด รุ่นตั้งแขวนนั้นยังมีความสามารถพิเศษในการส่งลมไปไกลกว่ารุ่นอื่นๆในขณะที่ยังคงไว้ซึ่งการดูแลรักษาที่ง่ายดาย

รุ่นตั้งพื้น/แขวนเพดาน
(มาตรฐาน)

FUGE-B เล็ก.png
CHLD_P.png

FUL50B-AF2

CHL50B-CF2R

Option B : รุ่นฝังฝ้าเพดานเป่า 4 ทิศทาง 

ทางเลือกนี้จะทำให้ห้องดูสวยงามมากขึ้นเพราะจะทำให้เครื่องปรับอากาศหายไปในฝ้า ขณะเดียวกันยังคงไว้ซึ่งความเงียบและการดูแลรักษาเครื่องที่ง่ายดาย

รุ่นฝังฝ้าเพดาน
(มาตรฐาน)

CHLD_P.png
FCAE-AF1เอียง45องศา - small size_edited.png

FCA50-AF1

CHA50-CF1R

Option C : รุ่นแขวนในฝ้า

ทางเลือกนี้จะทำให้เครื่องปรับอากาศหายตัวได้ เป็นเพราะทั้งตัวเครื่องถูกซ่อนอยู่ในฝ้า ทำให้เครื่องรุ่นนี้เหมาะสมที่สุดในการนำไปติดตั้งในสถานที่ที่การตกแต่งภายใน (interior design) เป็นเรื่องสำคัญ

รุ่นแขวนในฝ้า
(มาตรฐาน)

รุ่นแขวนในฝ้า
(อินเวอร์เตอร์ / ดีซี มอเตอร์)
380V/3PH/50HZ

FID50-AF1

CHLD_P.png

CHA50-CF1R

FID50I-AF1

CHLD_P Inverter_NEW.png

CHA50I-CF1R

Option D : รุ่นตู้ตั้งพื้น

ทางเลือกนี้เป็นทางเลือกที่จะติดตั้งเครื่องปรับอากาศโดยที่จะทำการเจาะอาคารให้น้อยที่สุด และเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่สามารถส่งลมได้ไกลทำให้มั่นใจได้ว่าอากาศจะถูกส่งไปยังทุกมุมของห้องนั้นๆ จะได้ไม่เกิดจุดบอดภายในห้อง

รุ่นตู้ตั้งพื้น
(มาตรฐาน)

CHA.png

FFS50-AF1

CHA50-CF1R

office 43-47m

ออฟฟิศ / ห้องครัว 43-47 m² 
(High Heat Load)

Option A : รุ่นตั้งพื้น/แขวนเพดาน

เครื่องปรับอากาศรุ่นนี้เป็นรุ่นที่มีความอึดที่สุด รุ่นตั้งแขวนนั้นยังมีความสามารถพิเศษในการส่งลมไปไกลกว่ารุ่นอื่นๆในขณะที่ยังคงไว้ซึ่งการดูแลรักษาที่ง่ายดาย

รุ่นตั้งพื้น/แขวนเพดาน
(มาตรฐาน)

FUGE-B เล็ก.png
CHLD_P.png

FUL56B-AF2

CHL56B-CF2R

Option B : รุ่นฝังฝ้าเพดานเป่า 4 ทิศทาง 

ทางเลือกนี้จะทำให้ห้องดูสวยงามมากขึ้นเพราะจะทำให้เครื่องปรับอากาศหายไปในฝ้า ขณะเดียวกันยังคงไว้ซึ่งความเงียบและการดูแลรักษาเครื่องที่ง่ายดาย

รุ่นฝังฝ้าเพดาน
(มาตรฐาน)

CHLD_P.png
FCAE-AF1เอียง45องศา - small size_edited.png

FCA56-AF1

CHA56-CF1R

Option C : รุ่นแขวนในฝ้า

ทางเลือกนี้จะทำให้เครื่องปรับอากาศหายตัวได้ เป็นเพราะทั้งตัวเครื่องถูกซ่อนอยู่ในฝ้า ทำให้เครื่องรุ่นนี้เหมาะสมที่สุดในการนำไปติดตั้งในสถานที่ที่การตกแต่งภายใน (interior design) เป็นเรื่องสำคัญ

รุ่นแขวนในฝ้า

(มาตรฐาน)

รุ่นแขวนในฝ้า
(อินเวอร์เตอร์ / เอซี มอเตอร์)
380V/3PH/50HZ

FID56-AF1

CHLD_P.png

CHA56-CF1R

FID56I-AF1

CHLD_P Inverter_NEW.png

CHA56I-CF1R

Option D : รุ่นตู้ตั้งพื้น

ทางเลือกนี้เป็นทางเลือกที่จะติดตั้งเครื่องปรับอากาศโดยที่จะทำการเจาะอาคารให้น้อยที่สุด และเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่สามารถส่งลมได้ไกลทำให้มั่นใจได้ว่าอากาศจะถูกส่งไปยังทุกมุมของห้องนั้นๆ จะได้ไม่เกิดจุดบอดภายในห้อง

รุ่นตู้ตั้งพื้น
(มาตรฐาน)

CHA.png

FFS56-AF1

CHA56-CF1R

office 48-52m

ออฟฟิศ / ห้องครัว 48-52 m² 
(High Heat Load)

Option A : รุ่นตั้งพื้น/แขวนเพดาน

เครื่องปรับอากาศรุ่นนี้เป็นรุ่นที่มีความอึดที่สุด รุ่นตั้งแขวนนั้นยังมีความสามารถพิเศษในการส่งลมไปไกลกว่ารุ่นอื่นๆในขณะที่ยังคงไว้ซึ่งการดูแลรักษาที่ง่ายดาย

รุ่นตั้งพื้น/แขวนเพดาน
(มาตรฐาน)

FUGE-B เล็ก.png
CHLD_P.png

FUL62B-AF2

CHL62B-CF2R

Option B : รุ่นฝังฝ้าเพดานเป่า 4 ทิศทาง 

ทางเลือกนี้จะทำให้ห้องดูสวยงามมากขึ้นเพราะจะทำให้เครื่องปรับอากาศหายไปในฝ้า ขณะเดียวกันยังคงไว้ซึ่งความเงียบและการดูแลรักษาเครื่องที่ง่ายดาย

รุ่นฝังฝ้าเพดาน
(มาตรฐาน)

CHLD_P.png
FCAE-AF1เอียง45องศา - small size_edited.png

FCA62-AF1

CHA62-CF1R

Option C : รุ่นแขวนในฝ้า

ทางเลือกนี้จะทำให้เครื่องปรับอากาศหายตัวได้ เป็นเพราะทั้งตัวเครื่องถูกซ่อนอยู่ในฝ้า ทำให้เครื่องรุ่นนี้เหมาะสมที่สุดในการนำไปติดตั้งในสถานที่ที่การตกแต่งภายใน (interior design) เป็นเรื่องสำคัญ

รุ่นแขวนในฝ้า

(มาตรฐาน)

รุ่นแขวนในฝ้า
(อินเวอร์เตอร์ / ดีซี มอเตอร์)
380V/3PH/50HZ

FID62-AF1

FID62I-AF1

CHLD_P.png

CHA62-CF1R

CHLD_P Inverter_NEW.png

CHA62I-CF1R

Option D : รุ่นตู้ตั้งพื้น

ทางเลือกนี้เป็นทางเลือกที่จะติดตั้งเครื่องปรับอากาศโดยที่จะทำการเจาะอาคารให้น้อยที่สุด และเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่สามารถส่งลมได้ไกลทำให้มั่นใจได้ว่าอากาศจะถูกส่งไปยังทุกมุมของห้องนั้นๆ จะได้ไม่เกิดจุดบอดภายในห้อง

รุ่นตู้ตั้งพื้น
(มาตรฐาน)

CHA.png

FFS62-AF1

CHL62-CF1R

bottom of page