ห้องนั่งเล่น / ทานอาหาร / ประชุม

(ความร้อนปานกลาง)

เครื่องปรับอากาศสำหรับห้องชนิดนี้ถูกเลือกมาเพื่อให้มีการกระจายลมที่ทั่วถึง รวมถึงรูปแบบเครื่องปรับอากาศที่แยบยลทำให้การออกแบบของห้องนั้นแลดูสวยงามขึ้นเพราะไม่มีแอร์ให้รกสายตา

โปรดเลือกขนาดห้อง

วิธีการคำนวณขนาดห้อง

3m

มุมมองจากด้านบนของห้อง

5m

ในตัวอย่างนี้ห้องนั้นมีความกว้าง 3m คูณ 5m เพราะฉะนั้นเราสามารถหาขนาดพื้นที่ของห้องโดยการคำนวณ 3 x 5 แล้วจะได้ผลออกมาซึ่งจะเท่ากับ =15 m² (15 ตรม.)

 

ห้องนั่งเล่น / ทานอาหาร / ประชุม<10 m² 

(ความร้อนปานกลาง)

Option A

รุ่นติดผนัง

เครื่องปรับอากาศรุ่นนี้เหมาะสำหรับห้องนั่งเล่นเพราะเครื่องรุ่นนี้ดูแลรักษาและติดตั้งง่าย

Cara

รุ่นน้ำยา R-32

Olivia

รุ่นอินเวอร์เตอร์

FWDE09-AF2

FWDE09I-AF1

CWDE09-AF2

CHWE09I-AF1

 

ห้องนั่งเล่น / ทานอาหาร / ประชุม 11-13 m² 

(ความร้อนปานกลาง)

Option A

รุ่นตั้งพื้น/แขวนเพดาน

เครื่องปรับอากาศรุ่นนี้เป็นรุ่นที่มีความอึดที่สุด รุ่นตั้งแขวนนั้นยังมีความสามารถพิเศษในการส่งลมไปไกลกว่ารุ่นอื่นๆในขณะที่ยังคงไว้ซึ่งการดูแลรักษาที่ง่ายดาย

รุ่นตั้งพื้น/แขวนเพดาน

(เบอร์ 5)

รุ่นตั้งพื้น/แขวนเพดาน

(น้ำยา R-32)

รุ่นตั้งพื้น/แขวนเพดาน

(มอก.)

รุ่นตั้งพื้น/แขวนเพดาน 

อินเวอร์เตอร์

220V/1PH/50HZ

FULE13B-AD2R

FULE13BI-AF1

FULT13B-AD1

FULE13BI-AD4

CHLE13B-AD2R

CHLE13BI-AF1R

CHLT13B-AD1R

CHLE13BI-AD4R

Option B

รุ่นฝังฝ้าเพดานเป่า 4 ทิศทาง 

ทางเลือกนี้จะทำให้ห้องดูสวยงามมากขึ้นเพราะจะทำให้เครื่องปรับอากาศหายไปในฝ้า ขณะเดียวกันยังคงไว้ซึ่งความเงียบและการดูแลรักษาเครื่องที่ง่ายดาย

รุ่นฝังฝ้าเพดาน  (มอก.)

รุ่นฝังฝ้าเพดาน (เบอร์5)

รุ่นฝังฝ้าเพดาน

(อินเวอร์เตอร์ / เอซี มอเตอร์)

FCCT12B-AD1

FCCE13B-AD2

FCCE13BI-AD4

CHLT12B-AD1R

CHLE13B-AD2R

CHLE13BI-AD4R

Option C

รุ่นแขวนในฝ้า

ทางเลือกนี้จะทำให้เครื่องปรับอากาศหายตัวได้ เป็นเพราะทั้งตัวเครื่องถูกซ่อนอยู่ในฝ้า ทำให้เครื่องรุ่นนี้เหมาะสมที่สุดในการนำไปติดตั้งในสถานที่ที่การตกแต่งภายใน (interior design) เป็นเรื่องสำคัญ

รุ่นแขวนในฝ้า

(เบอร์ 5)

รุ่นแขวนในฝ้า

(น้ำยา R-32)

รุ่นแขวนในฝ้า

(อินเวอร์เตอร์ / เอซี มอเตอร์)

FCDE13B-AD2

FCDE13BI-AF1

FCDE13BI-AD4

CHLE13B-AD2R

CHLE13BI-AF1R

CHLE13BI-AD4R

 

ห้องนั่งเล่น / ทานอาหาร / ประชุม 14-19 m² 

(ความร้อนปานกลาง)

Option A

รุ่นตั้งพื้น/แขวนเพดาน

เครื่องปรับอากาศรุ่นนี้เป็นรุ่นที่มีความอึดที่สุด รุ่นตั้งแขวนนั้นยังมีความสามารถพิเศษในการส่งลมไปไกลกว่ารุ่นอื่นๆในขณะที่ยังคงไว้ซึ่งการดูแลรักษาที่ง่ายดาย

รุ่นตั้งพื้น/แขวนเพดาน

(เบอร์ 5)

รุ่นตั้งพื้น/แขวนเพดาน

(น้ำยา R-32)

รุ่นตั้งพื้น/แขวนเพดาน 

อินเวอร์เอร์

220V/1PH/50HZ

FULE19B-AD2R

FULE19BI-AF1

FULE18BI-AD4

CHLE19B-AD2R

CHLE19BI-AF1R

CHLE18BI-AD4R

Option B

รุ่นฝังฝ้าเพดานเป่า 4 ทิศทาง 

ทางเลือกนี้จะทำให้ห้องดูสวยงามมากขึ้นเพราะจะทำให้เครื่องปรับอากาศหายไปในฝ้า ขณะเดียวกันยังคงไว้ซึ่งความเงียบและการดูแลรักษาเครื่องที่ง่ายดาย

รุ่นฝังฝ้าเพดาน  (มอก.)

รุ่นฝังฝ้าเพดาน (เบอร์5)

รุ่นฝังฝ้าเพดาน

(อินเวอร์เตอร์ / เอซี มอเตอร์)

FCCT18B-AD1

FCCE19B-AD2

FCCE19BI-AD4

CHLT18B-AD1R

CHLE19B-AD2R

CHLE19BI-AD4R

Option C

รุ่นแขวนในฝ้า

ทางเลือกนี้จะทำให้เครื่องปรับอากาศหายตัวได้ เป็นเพราะทั้งตัวเครื่องถูกซ่อนอยู่ในฝ้า ทำให้เครื่องรุ่นนี้เหมาะสมที่สุดในการนำไปติดตั้งในสถานที่ที่การตกแต่งภายใน (interior design) เป็นเรื่องสำคัญ

รุ่นแขวนในฝ้า

(เบอร์ 5)

รุ่นแขวนในฝ้า

(น้ำยา R-32)

รุ่นแขวนในฝ้า

(อินเวอร์เตอร์ / เอซี มอเตอร์)

FCDE19B-AD2

FCDE19BI-AF1

FCDE19BI-AD4

CHLE19B-AD2R

CHLE19BI-AF1R

CHLE19BI-AD4R

 

ห้องนั่งเล่น / ทานอาหาร / ประชุม 20-25 m² 

(ความร้อนปานกลาง)

Option A

รุ่นตั้งพื้น/แขวนเพดาน

เครื่องปรับอากาศรุ่นนี้เป็นรุ่นที่มีความอึดที่สุด รุ่นตั้งแขวนนั้นยังมีความสามารถพิเศษในการส่งลมไปไกลกว่ารุ่นอื่นๆในขณะที่ยังคงไว้ซึ่งการดูแลรักษาที่ง่ายดาย

รุ่นตั้งพื้น/แขวนเพดาน

(เบอร์ 5)

รุ่นตั้งพื้น/แขวนเพดาน

(น้ำยา R-32)

รุ่นตั้งพื้น/แขวนเพดาน

(มอก.)

รุ่นตั้งพื้น/แขวนเพดาน 

อินเวอร์เตอร์

220V/1PH/50HZ

FULE25B-AD2R

FULE25BI-AF1

FULT25B-AD1

FULE25BI-AD4

CHLE25B-AD2R

CHLE25BI-AF1R

CHLT25B-AD1R

CHLE25BI-AD4R

Option B

รุ่นฝังฝ้าเพดานเป่า 4 ทิศทาง 

ทางเลือกนี้จะทำให้ห้องดูสวยงามมากขึ้นเพราะจะทำให้เครื่องปรับอากาศหายไปในฝ้า ขณะเดียวกันยังคงไว้ซึ่งความเงียบและการดูแลรักษาเครื่องที่ง่ายดาย

รุ่นฝังฝ้าเพดาน  (มอก.)

รุ่นฝังฝ้าเพดาน (เบอร์5)

รุ่นฝังฝ้าเพดาน

(อินเวอร์เตอร์ / เอซี มอเตอร์)

FCCT24B-AD1

FCCE25B-AD2

FCCE25BI-AD4

CHLT24-AD1R

CHLE25B-AD2R

CHLE25BI-AD4R

Option C

รุ่นแขวนในฝ้า

ทางเลือกนี้จะทำให้เครื่องปรับอากาศหายตัวได้ เป็นเพราะทั้งตัวเครื่องถูกซ่อนอยู่ในฝ้า ทำให้เครื่องรุ่นนี้เหมาะสมที่สุดในการนำไปติดตั้งในสถานที่ที่การตกแต่งภายใน (interior design) เป็นเรื่องสำคัญ

รุ่นแขวนในฝ้า

(เบอร์ 5)

รุ่นแขวนในฝ้า

(น้ำยา R-32)

รุ่นแขวนในฝ้า

(อินเวอร์เตอร์ / เอซี มอเตอร์)

FCDE25B-AD2

FCDE25BI-AF1

FCDE25BI-AD4

CHLE25B-AD2R

CHLE25BI-AF1R

CHLE25BI-AD4R

 

ห้องนั่งเล่น / ทานอาหาร / ประชุม 26-30 m² 

(ความร้อนปานกลาง)

Option A

รุ่นตั้งพื้น/แขวนเพดาน

เครื่องปรับอากาศรุ่นนี้เป็นรุ่นที่มีความอึดที่สุด รุ่นตั้งแขวนนั้นยังมีความสามารถพิเศษในการส่งลมไปไกลกว่ารุ่นอื่นๆในขณะที่ยังคงไว้ซึ่งการดูแลรักษาที่ง่ายดาย

รุ่นตั้งพื้น/แขวนเพดาน

(เบอร์ 5)

รุ่นตั้งพื้น/แขวนเพดาน

(น้ำยา R-32)

รุ่นตั้งพื้น/แขวนเพดาน

(มอก.)

รุ่นตั้งพื้น/แขวนเพดาน 

อินเวอร์เตอร์

220V/1PH/50HZ

FULE30B-AD2R

FULE30B-AF1

FULT30B-AD1

FULE30BI-AD4

CHLE30B-AD2R

CHLE30B-AF1R

CHLT30B-AD1R

CHLE30BI-AD4R

Option B

รุ่นฝังฝ้าเพดานเป่า 4 ทิศทาง 

ทางเลือกนี้จะทำให้ห้องดูสวยงามมากขึ้นเพราะจะทำให้เครื่องปรับอากาศหายไปในฝ้า ขณะเดียวกันยังคงไว้ซึ่งความเงียบและการดูแลรักษาเครื่องที่ง่ายดาย

รุ่นฝังฝ้าเพดาน  (มอก.)

รุ่นฝังฝ้าเพดาน

(อินเวอร์เตอร์ / เอซี มอเตอร์)

FCCT30B-AD1

CHLE30B-AD1R

FCCE30BI-AD4

CHLE30BI-AD4R

Option C

รุ่นแขวนในฝ้า

ทางเลือกนี้จะทำให้เครื่องปรับอากาศหายตัวได้ เป็นเพราะทั้งตัวเครื่องถูกซ่อนอยู่ในฝ้า ทำให้เครื่องรุ่นนี้เหมาะสมที่สุดในการนำไปติดตั้งในสถานที่ที่การตกแต่งภายใน (interior design) เป็นเรื่องสำคัญ

รุ่นแขวนในฝ้า

(เบอร์ 5)

220V/1PH/50HZ

380V/3PH/50HZ

รุ่นแขวนในฝ้า

(น้ำยา R-32)

รุ่นแขวนในฝ้า

(มอก.)

รุ่นแขวนในฝ้า

(อินเวอร์เตอร์ / เอซี มอเตอร์)

FCDE30B-AD2

FCDE30BI-AF1

FCDT30B-AD1

FCDE30BI-AD4

CHLE30B-AD2R

CHLE30B-CD2R

CHLE30BI-AF1R

CHLT30B-AD1R

CHLE30BI-AD4R

Option D

รุ่นตู้ตั้งพื้น

ทางเลือกนี้เป็นทางเลือกที่จะติดตั้งเครื่องปรับอากาศโดยที่จะทำการเจาะอาคารให้น้อยที่สุด และเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่สามารถส่งลมได้ไกลทำให้มั่นใจได้ว่าอากาศจะถูกส่งไปยังทุกมุมของห้องนั้นๆ จะได้ไม่เกิดจุดบอดภายในห้อง

รุ่นตู้ตั้งพื้น

(มอก.)

FFST30B-AD1

CHLT30B-AD1R

 

ห้องนั่งเล่น / ทานอาหาร / ประชุม 31-33 m² 

(ความร้อนปานกลาง)

Option A

รุ่นตั้งพื้น/แขวนเพดาน

เครื่องปรับอากาศรุ่นนี้เป็นรุ่นที่มีความอึดที่สุด รุ่นตั้งแขวนนั้นยังมีความสามารถพิเศษในการส่งลมไปไกลกว่ารุ่นอื่นๆในขณะที่ยังคงไว้ซึ่งการดูแลรักษาที่ง่ายดาย

รุ่นตั้งพื้น/แขวนเพดาน

(เบอร์ 5)

รุ่นตั้งพื้น/แขวนเพดาน

(น้ำยา R-32)

FULE33B-AD2

FULE33BI-AF1

CHLE33B-AD2R

CHLE33BI-AF1R

Option B

รุ่นแขวนในฝ้า

ทางเลือกนี้จะทำให้เครื่องปรับอากาศหายตัวได้ เป็นเพราะทั้งตัวเครื่องถูกซ่อนอยู่ในฝ้า ทำให้เครื่องรุ่นนี้เหมาะสมที่สุดในการนำไปติดตั้งในสถานที่ที่การตกแต่งภายใน (interior design) เป็นเรื่องสำคัญ

Duct Type

(TISI Certified Standard)

รุ่นแขวนในฝ้า

(มอก.)

220V/1PH/50HZ

380V/3PH/50HZ

รุ่นแขวนในฝ้า

(อินเวอร์เตอร์ / เอซี มอเตอร์)

220V/1PH/50HZ

380V/3PH/50HZ

รุ่นแขวนในฝ้า

(น้ำยา R-32)

220V/1PH/50HZ

380V/3PH/50HZ

FCDE33B-AD2

FCDE33BI-AD4

FCDE33BI-AF1

CHLE33B-AD2R

CHLE33B-CD2R

CHLE33BI-AD4R

CHLE33BI-CD4R

CHLE33BI-AF1R

CHLE33BI-CF1R

 

รุ่นตั้งพื้น/แขวนเพดาน

(อินเวอร์เตอร์)

ห้องนั่งเล่น / ทานอาหาร / ประชุม 34-36 m² 

(ความร้อนปานกลาง)

Option A

รุ่นตั้งพื้น/แขวนเพดาน

เครื่องปรับอากาศรุ่นนี้เป็นรุ่นที่มีความอึดที่สุด รุ่นตั้งแขวนนั้นยังมีความสามารถพิเศษในการส่งลมไปไกลกว่ารุ่นอื่นๆในขณะที่ยังคงไว้ซึ่งการดูแลรักษาที่ง่ายดาย

รุ่นตั้งพื้น/แขวนเพดาน

(เบอร์ 5)

รุ่นตั้งพื้น/แขวนเพดาน

(น้ำยา R-32)

รุ่นตั้งพื้น/แขวนเพดาน

(มอก.)

รุ่นตั้งพื้น/แขวนเพดาน 

อินเวอร์เตอร์

220V/1PH/50HZ

380V/3PH/50HZ

FULE36B-AD2R

FULE36BI-AF1

FULT36B-AD1

FULE36BI-AD4

CHLE36B-AD2R

CHLE36BI-AF1R

CHLT36B-AD1R

CHLE36BI-AD4R

CHLE36BI-CD4R

Option B

รุ่นฝังฝ้าเพดานเป่า 4 ทิศทาง 

ทางเลือกนี้จะทำให้ห้องดูสวยงามมากขึ้นเพราะจะทำให้เครื่องปรับอากาศหายไปในฝ้า ขณะเดียวกันยังคงไว้ซึ่งความเงียบและการดูแลรักษาเครื่องที่ง่ายดาย

รุ่นฝังฝ้าเพดาน  (มอก.)

220V/1PH/50HZ

380V/3PH/50HZ

รุ่นฝังฝ้าเพดาน (เบอร์5)

220V/1PH/50HZ

380V/3PH/50HZ

รุ่นฝังฝ้าเพดาน

(อินเวอร์เตอร์ / เอซี มอเตอร์)

220V/1PH/50HZ

380V/3PH/50HZ

FCCT36B-AD1

FCCE36B-AD2

FCCE36BI-AD4

CHLT36B-AD1R

CHLT36B-CD1R

CHLE36B-AD2R

CHLE36B-CD2R

CHLE36BI-AD4R

CHLE36BI-CD4R

Option C

รุ่นแขวนในฝ้า

ทางเลือกนี้จะทำให้เครื่องปรับอากาศหายตัวได้ เป็นเพราะทั้งตัวเครื่องถูกซ่อนอยู่ในฝ้า ทำให้เครื่องรุ่นนี้เหมาะสมที่สุดในการนำไปติดตั้งในสถานที่ที่การตกแต่งภายใน (interior design) เป็นเรื่องสำคัญ

รุ่นแขวนในฝ้า

(เบอร์ 5)

รุ่นแขวนในฝ้า

(น้ำยา R-32)

220V/1PH/50HZ

380V/3PH/50HZ

รุ่นแขวนในฝ้า

(มอก.)

รุ่นแขวนในฝ้า

(อินเวอร์เตอร์ / เอซี มอเตอร์)

220V/1PH/50HZ

380V/3PH/50HZ

FCDE36B-AD2

FCDE36BI-AF1

FCDE36BI-AD4

FCDT36B-AD1

CHLE36B-AD2R

CHLE36B-CD2R

CHLE36BI-AF1R

CHLT36B-AD1R

CHLE36BI-AD4R

CHLE36BI-CD4R

Option D

รุ่นตู้ตั้งพื้น

ทางเลือกนี้เป็นทางเลือกที่จะติดตั้งเครื่องปรับอากาศโดยที่จะทำการเจาะอาคารให้น้อยที่สุด และเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่สามารถส่งลมได้ไกลทำให้มั่นใจได้ว่าอากาศจะถูกส่งไปยังทุกมุมของห้องนั้นๆ จะได้ไม่เกิดจุดบอดภายในห้อง

รุ่นตู้ตั้งพื้น

(มอก.)

FFST36B-AD1

CHLT36B-AD1R

 

ห้องนั่งเล่น / ทานอาหาร / ประชุม 37-40 m² 

(ความร้อนปานกลาง)

Option A

รุ่นตั้งพื้น/แขวนเพดาน

เครื่องปรับอากาศรุ่นนี้เป็นรุ่นที่มีความอึดที่สุด รุ่นตั้งแขวนนั้นยังมีความสามารถพิเศษในการส่งลมไปไกลกว่ารุ่นอื่นๆในขณะที่ยังคงไว้ซึ่งการดูแลรักษาที่ง่ายดาย

รุ่นตั้งพื้น/แขวนเพดาน

(เบอร์ 5)

รุ่นตั้งพื้น/แขวนเพดาน

(น้ำยา R-32)

รุ่นตั้งพื้น/แขวนเพดาน

(มอก.)

รุ่นตั้งพื้น/แขวนเพดาน 

อินเวอร์เตอร์

220V/1PH/50HZ

380V/3PH/50HZ

FULE40B-AD2R

CHLE40B-AD2R

FULE40BI-AF1

CHLE40BI-AF1

FULT40B-AD1

CHLT40B-AD1R

FULE40BI-AD4

CHLE40BI-AD4R

CHLE40BI-CD4R

Option B

รุ่นฝังฝ้าเพดานเป่า 4 ทิศทาง 

ทางเลือกนี้จะทำให้ห้องดูสวยงามมากขึ้นเพราะจะทำให้เครื่องปรับอากาศหายไปในฝ้า ขณะเดียวกันยังคงไว้ซึ่งความเงียบและการดูแลรักษาเครื่องที่ง่ายดาย

รุ่นฝังฝ้าเพดาน  (มอก.)

220V/1PH/50HZ

380V/3PH/50HZ

รุ่นฝังฝ้าเพดาน (เบอร์5)

220V/1PH/50HZ

380V/3PH/50HZ

รุ่นฝังฝ้าเพดาน

(อินเวอร์เตอร์ / เอซี มอเตอร์)

220V/1PH/50HZ

380V/3PH/50HZ

FCCT40B-AD1

FCCE40B-AD2

FCCE40BI-AD4

CHLE40B-AD1S

CHLE40B-CD1S

CHLE40B-AD2R

CHLE40B-CD2R

CHLE40BI-AD4R

CHLE40BI-CD4R

Option C

รุ่นแขวนในฝ้า

ทางเลือกนี้จะทำให้เครื่องปรับอากาศหายตัวได้ เป็นเพราะทั้งตัวเครื่องถูกซ่อนอยู่ในฝ้า ทำให้เครื่องรุ่นนี้เหมาะสมที่สุดในการนำไปติดตั้งในสถานที่ที่การตกแต่งภายใน (interior design) เป็นเรื่องสำคัญ

รุ่นแขวนในฝ้า

(เบอร์ 5)

220V/1PH/50HZ

380V/3PH/50HZ

รุ่นแขวนในฝ้า

(น้ำยา R-32)

รุ่นแขวนในฝ้า

(มอก.)

รุ่นแขวนในฝ้า

(อินเวอร์เตอร์ / เอซี มอเตอร์)

220V/1PH/50HZ

380V/3PH/50HZ

FCDE40B-AD2

FCDE40BI-AF1

FCDE40BI-AD4

FCDT40B-AD1

CHLE40B-AD2R

CHLE40B-CD2R

CHLE40BI-AF1R

CHLT40B-AD1R

CHLE40BI-AD4R

CHLE40BI-CD4R

Option D

รุ่นตู้ตั้งพื้น

ทางเลือกนี้เป็นทางเลือกที่จะติดตั้งเครื่องปรับอากาศโดยที่จะทำการเจาะอาคารให้น้อยที่สุด และเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่สามารถส่งลมได้ไกลทำให้มั่นใจได้ว่าอากาศจะถูกส่งไปยังทุกมุมของห้องนั้นๆ จะได้ไม่เกิดจุดบอดภายในห้อง

รุ่นตู้ตั้งพื้น

(มอก.)

FFST40B-AD1

CHLT40B-AD1S

 

ห้องนั่งเล่น / ทานอาหาร / ประชุม 41-45 m² 

(ความร้อนปานกลาง)

Option A

รุ่นตั้งพื้น/แขวนเพดาน

เครื่องปรับอากาศรุ่นนี้เป็นรุ่นที่มีความอึดที่สุด รุ่นตั้งแขวนนั้นยังมีความสามารถพิเศษในการส่งลมไปไกลกว่ารุ่นอื่นๆในขณะที่ยังคงไว้ซึ่งการดูแลรักษาที่ง่ายดาย

รุ่นตั้งพื้น/แขวนเพดาน

(มาตรฐาน)

รุ่นตั้งพื้น/แขวนเพดาน

( อินเวอร์เตอร์/220V/1PH/50HZ )

FUL45B-AD1

CHL45B-CD1S

FULE44BI-AD4

CHLE44BI-CD4R

Option B

รุ่นฝังฝ้าเพดานเป่า 4 ทิศทาง 

ทางเลือกนี้จะทำให้ห้องดูสวยงามมากขึ้นเพราะจะทำให้เครื่องปรับอากาศหายไปในฝ้า ขณะเดียวกันยังคงไว้ซึ่งความเงียบและการดูแลรักษาเครื่องที่ง่ายดาย

รุ่นฝังฝ้าเพดาน

(มาตรฐาน)

FCCD45B-AD1

CHL45B-CD1S

Option C

รุ่นแขวนในฝ้า

ทางเลือกนี้จะทำให้เครื่องปรับอากาศหายตัวได้ เป็นเพราะทั้งตัวเครื่องถูกซ่อนอยู่ในฝ้า ทำให้เครื่องรุ่นนี้เหมาะสมที่สุดในการนำไปติดตั้งในสถานที่ที่การตกแต่งภายใน (interior design) เป็นเรื่องสำคัญ

รุ่นแขวนในฝ้า

(มาตรฐาน)

รุ่นแขวนในฝ้า

(อินเวอร์เตอร์ / เอซี มอเตอร์)

380V/3PH/50HZ

FCD45B-AD1

FCDE44BI-AD4

CHL45B-CD1S

CHLE44BI-CD4R

Option D

รุ่นตู้ตั้งพื้น

ทางเลือกนี้เป็นทางเลือกที่จะติดตั้งเครื่องปรับอากาศโดยที่จะทำการเจาะอาคารให้น้อยที่สุด และเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่สามารถส่งลมได้ไกลทำให้มั่นใจได้ว่าอากาศจะถูกส่งไปยังทุกมุมของห้องนั้นๆ จะได้ไม่เกิดจุดบอดภายในห้อง

รุ่นตู้ตั้งพื้น

(มาตรฐาน)

FFS45B-AD1

CHL45B-CD1S

 

ห้องนั่งเล่น / ทานอาหาร / ประชุม 46-50 m² 

(Medium Heat Load)

Option A

รุ่นตั้งพื้น/แขวนเพดาน

เครื่องปรับอากาศรุ่นนี้เป็นรุ่นที่มีความอึดที่สุด รุ่นตั้งแขวนนั้นยังมีความสามารถพิเศษในการส่งลมไปไกลกว่ารุ่นอื่นๆในขณะที่ยังคงไว้ซึ่งการดูแลรักษาที่ง่ายดาย

รุ่นตั้งพื้น/แขวนเพดาน

(มาตรฐาน)

รุ่นตั้งพื้น/แขวนเพดาน

( อินเวอร์เตอร์/380V/3PH/50HZ )

FUL50B-AD1

CHL50B-CD1S

FULE48BI-AD4

CHLE48BI-CD4R

Option B

รุ่นฝังฝ้าเพดานเป่า 4 ทิศทาง

ทางเลือกนี้จะทำให้ห้องดูสวยงามมากขึ้นเพราะจะทำให้เครื่องปรับอากาศหายไปในฝ้า ขณะเดียวกันยังคงไว้ซึ่งความเงียบและการดูแลรักษาเครื่องที่ง่ายดาย

รุ่นฝังฝ้าเพดาน

(มาตรฐาน)

FCCD50B-AD1

CHL50B-CD1S

Option C

รุ่นแขวนในฝ้า

ทางเลือกนี้จะทำให้เครื่องปรับอากาศหายตัวได้ เป็นเพราะทั้งตัวเครื่องถูกซ่อนอยู่ในฝ้า ทำให้เครื่องรุ่นนี้เหมาะสมที่สุดในการนำไปติดตั้งในสถานที่ที่การตกแต่งภายใน (interior design) เป็นเรื่องสำคัญ

รุ่นแขวนในฝ้า

(มาตรฐาน)

รุ่นแขวนในฝ้า

(อินเวอร์เตอร์ / เอซี มอเตอร์)

380V/3PH/50HZ

FCD50B-AD1

CHL50B-CD1S

FCDE48BI-AD4

CHLE48BI-CD4R

Option D

รุ่นตู้ตั้งพื้น

ทางเลือกนี้เป็นทางเลือกที่จะติดตั้งเครื่องปรับอากาศโดยที่จะทำการเจาะอาคารให้น้อยที่สุด และเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่สามารถส่งลมได้ไกลทำให้มั่นใจได้ว่าอากาศจะถูกส่งไปยังทุกมุมของห้องนั้นๆ จะได้ไม่เกิดจุดบอดภายในห้อง

รุ่นตู้ตั้งพื้น

(มาตรฐาน)

FFS50B-AD1

CHL50B-CD1S

 

ห้องนั่งเล่น / ทานอาหาร / ประชุม 51-56 m² 

(Medium Heat Load)

Option A

รุ่นตั้งพื้น/แขวนเพดาน

เครื่องปรับอากาศรุ่นนี้เป็นรุ่นที่มีความอึดที่สุด รุ่นตั้งแขวนนั้นยังมีความสามารถพิเศษในการส่งลมไปไกลกว่ารุ่นอื่นๆในขณะที่ยังคงไว้ซึ่งการดูแลรักษาที่ง่ายดาย

รุ่นตั้งพื้น/แขวนเพดาน

(มาตรฐาน)

รุ่นตั้งพื้น/แขวนเพดาน

( อินเวอร์เตอร์/380V/3PH/50HZ )

FUL56B-AD1

CHL56B-CD1S

FULE56BI-AD4

CHLE56BI-CD4R

Option B

รุ่นฝังฝ้าเพดานเป่า 4 ทิศทาง 

ทางเลือกนี้จะทำให้ห้องดูสวยงามมากขึ้นเพราะจะทำให้เครื่องปรับอากาศหายไปในฝ้า ขณะเดียวกันยังคงไว้ซึ่งความเงียบและการดูแลรักษาเครื่องที่ง่ายดาย

รุ่นฝังฝ้าเพดาน

(มาตรฐาน)

FCCD 56-62 ขึ้นไป  เล็ก.png