ชุดระบายความร้อน

144.jpg
CHA 1 ใบพัด.tif
CWDE-I-AF1.png

CWDE -AF1 09-25k BTU/hr

CHLE / CHAE / CHNE
13-40k BTU/hr

รุ่น ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
(รุ่นประหยัดพลังงาน)

EGAT No.5.png
02.jpg
CHA.png

CHA 45-62 BTU/Hr

รุ่น มอก. (มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)

pexels-max-vakhtbovych-6283960.png

Water cooled condensor
กลุ่มอุตสาหกรรมที่เหมาะสม เช่น โรงงาน โรงแรม รีสอร์ท เรือโดยสาร

01.png
02.png

WCB 13-62 BTU/Hr