เครื่องระบายความร้อน

เครื่องปรับอากาศทำงานโดยการถ่ายเทความร้อน เพราะฉะนั้นในการจะทำให้ในห้องเย็นก็ต้องเอาความร้อนภายในห้องไปปล่อยข้างนอกห้องนั่นเอง โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านเพื่อสั่งซื้อ

CWDE -AF1 09-25k BTU/hr

CHLE 13-44k BTU/hr

[Aluminum Fan]

CHLE 48k+ BTU/hr

[Aluminum Fan]

รุ่น ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

(รุ่นประหยัดพลังงาน)

CHLT 45-62k BTU/hr

[Aluminum Fan]

CHLT 12-40k BTU/hr

CHLT 12-40k BTU/hr

CHLT 12-25k BTU/hr

[Plastic Fan]

รุ่น มอก. (มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)

CHL 45-62k BTU/hr

รุ่นมาตรฐานโรงงาน