รุ่นตั้งพื้น|แขวนเพดาน

รุ่นนี้เป็นเพียงรุ่นเดียวในโลกที่สามารถจะติดตั้งได้ทั้งแบบตั้งพื้นและแบบแขวนเพดาน รุ่นสุดยอดคุ้มค่า คงทน และดูแลรักษาง่ายต้องรุ่นตั้งแขวนเท่านั้น

FULE-BI 13-40k BTU/hr (220V/1/50HZ)

FULE-BI 13-62k BTU/hr (220/1/50HZ)

อินเวอร์เตอร์

FULE 13-40k BTU/hr

 (R32)

FULE-B 13-40k BTU/hr (R-410)

FULT-B 12-40k BTU/hr
[TISI Certified]

FUL-B -AD1 45-62k BTU/hr

ระบบธรรมดา

13,000 - 40,000  BTU/hr

เครื่องปรับอากาศชนิดติดตั้งพื้นแขวนเพดาน รุ่นอินเวอร์เตอร์ Hybrid Solar ให้คุณประหยัดพลังงานได้มากกว่าโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์แผงโซล่าเซลล์โดยไม่ต้องผ่านอุปกรณ์แปลงไฟฟ้าใดๆ ช่วยลดการสูญเสียพลังงานและที่สำคัญยังช่วย

ช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย

Solar Hybrid

FULE-BIS-AF1 SERIES

Standard Features and upgradable options

***all models can be upgraded to meet any required standards