เครื่องทำความเย็น สำหรับ

หล่อเย็นเครื่องจักร

Package Air Cooled Chiller: Mini Chiller

เครื่องทำน้ำเย็นขนาดเล็กสำหรับหล่อเย็นเครื่องจักรเหมาะกับงานหล่อเย็นแม่พิมพ์ , หล่อเย็น Heater , หล่อเย็นชิ้นงาน

  • Capacity Range 1.0-5.5 TR               

  • Hermetically Scroll Compressor

  • Design Condition Chiller Water in/out 12°C/7°C

  • Refrigerant Type: R-410 a

  • Plate Heat Exchanger 

  • Thermostatic Expansion Valve

  • Including Circulate Pump and Stainless Storage Tank

  • Power Input: 220 V/1 Ph/50 Hz for 1.0 TR

  • Power lnput: 380 V/3 Ph/50 Hz for 2.2-5.5 TR