เครื่องระบายความร้อน

เครื่องปรับอากาศทำงานโดยการถ่ายเทความร้อน เพราะฉะนั้นในการจะทำให้ในห้องเย็นก็ต้องเอาความร้อนภายในห้องไปปล่อยข้างนอกห้องนั่นเอง โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านเพื่อสั่งซื้อ

มาตรฐานโรงงาน

CVN R-407C 75-150K BTU/HR

CVN R-410A 75-150K BTU/HR

CVN R-22 75-150K BTU/HR

CAV-C-CB1NFS 75-600K 

BTU/HR

(R-407c)

CAV-C-CA1NFS 75-600K 

BTU/HR

(R-22)

CAV-C-CA1NFS 75-600K 

BTU/HR

(R-22)

มาตรฐานโรงงาน