ห้องนอน / สตูดิโอ

(ความร้อนต่ำ)

โปรดเลือกขนาดห้อง

Loft Bedroom

เครื่องปรับอากาศสำหรับห้องชนิดนี้ถูกเลือกมาแล้วเพื่อให้เหมาะสมกับบรรยากาศห้องที่มีความต้องการความเงียบ

วิธีการคำนวณขนาดห้อง

3m

มุมมองจากด้านบนของห้อง

5m

ในตัวอย่างนี้ห้องนั้นมีความกว้าง 3m คูณ 5m เพราะฉะนั้นเราสามารถหาขนาดพื้นที่ของห้องโดยการคำนวณ 3 x 5 แล้วจะได้ผลออกมาซึ่งจะเท่ากับ =15 m² (15 ตรม.)

 

ห้องนอน / สตูดิโอ <12 m²

(ความร้อนต่ำ)

Option A

แอร์ติดผนัง

ทางเลือกนี้เหมาะสมมากสำหรับการใช้ในห้องนอน เป็นเพราะว่าเครื่องปรับอากาศรูปแบบนี้ทำงานได้เงียบเป็นที่สุดและสามารถติดตั้งและดูแลได้ง่ายดาย

Cara

รุ่นน้ำยา R-32

Olivia

รุ่นอินเวอร์เตอร์

FWDE09-AF2

FWDE09I-AF1

CWDE09-AF2

CHWE09I-AF1

 

ห้องนอน / สตูดิโอ 13-16 m²

(ความร้อนต่ำ)

Option A

แอร์ติดผนัง

ทางเลือกนี้เหมาะสมมากสำหรับการใช้ในห้องนอน เป็นเพราะว่าเครื่องปรับอากาศรูปแบบนี้ทำงานได้เงียบเป็นที่สุดและสามารถติดตั้งและดูแลได้ง่ายดาย

Cara

รุ่นน้ำยา R-32

Olivia

รุ่นอินเวอร์เตอร์

FWDE13-AF2

FWDE13I-AF1

CWDE13-AF2

CHWE13I-AF1

Option B

แอร์ฝังฝ้าเพดาน

ทางเลือกนี้จะทำให้ห้องดูสวยงามมากขึ้นเพราะจะทำให้เครื่องปรับอากาศหายไปในฝ้า ขณะเดียวกันยังคงไว้ซึ่งความเงียบและการดูแลรักษาเครื่องที่ง่ายดาย

รุ่นฝังฝ้าเพดาน 

รุ่นฝังฝ้าเพดาน  (มอก.)

รุ่นฝังฝ้าเพดาน (เบอร์5)

รุ่นฝังฝ้าเพดาน

(อินเวอร์เตอร์ / เอซี มอเตอร์)

FCCD 12-50-01 ตัดใบสวิงออก.png

FCCM12B-AD1

FCCT12BI-AD1

FCCE13B-AD2

FCCE13BI-AD4

CHLT12B-AD1R

CHLT12-AD1R

CHLE13B-AD2R

CHLE13BI-AD4R

Option C

แอร์แขวนในฝ้า

ทางเลือกนี้จะทำให้เครื่องปรับอากาศหายตัวได้ เป็นเพราะทั้งตัวเครื่องถูกซ่อนอยู่ในฝ้า ทำให้เครื่องรุ่นนี้เหมาะสมที่สุดในการนำไปติดตั้งในสถานที่ที่การตกแต่งภายใน (interior design) เป็นเรื่องสำคัญ

รุ่นแขวนในฝ้า

(เบอร์ 5)

รุ่นแขวนในฝ้า

(น้ำยา R-32)

รุ่นแขวนในฝ้า

(มอก.)

รุ่นแขวนในฝ้า

(อินเวอร์เตอร์ / เอซี มอเตอร์)

FCDE13B-AD2

FCDE13BI-AF1

FCDT12B-AD1

FCDE13BI-AD4

CHLE13B-AD2R

CHLE13BI-AF1R

CHLT12B-AD1R

CHLE13BI-AD4R

 

ห้องนอน / สตูดิโอ 17-22 m²

(ความร้อนต่ำ)

Option A

แอร์ติดผนัง

ทางเลือกนี้เหมาะสมมากสำหรับการใช้ในห้องนอน เป็นเพราะว่าเครื่องปรับอากาศรูปแบบนี้ทำงานได้เงียบเป็นที่สุดและสามารถติดตั้งและดูแลได้ง่ายดาย

Cara

รุ่นน้ำยา R-32

Olivia

รุ่นอินเวอร์เตอร์

FWDE19-AF2

FWDE19I-AF1

CWDE19-AF2

CHWE19I-AF1

Option B

แอร์ฝังฝ้าเพดาน

ทางเลือกนี้จะทำให้ห้องดูสวยงามมากขึ้นเพราะจะทำให้เครื่องปรับอากาศหายไปในฝ้า ขณะเดียวกันยังคงไว้ซึ่งความเงียบและการดูแลรักษาเครื่องที่ง่ายดาย

รุ่นฝังฝ้าเพดาน

รุ่นฝังฝ้าเพดาน

 (มอก.)

รุ่นฝังฝ้าเพดาน

(เบอร์5)

รุ่นฝังฝ้าเพดาน

(อินเวอร์เตอร์ / เอซี มอเตอร์)

FCCD 12-50-01 ตัดใบสวิงออก.png

FCCM18ิB-AD1

FCCT18B-AD1

FCCE19B-AD2

FCCE19BI-AD4

CHLT18B-AD1R

CHLT18B-AD1R

CHLE19B-AD2R

CHLE19BI-AD4R

Option C

แอร์แขวนในฝ้า

ทางเลือกนี้จะทำให้เครื่องปรับอากาศหายตัวได้ เป็นเพราะทั้งตัวเครื่องถูกซ่อนอยู่ในฝ้า ทำให้เครื่องรุ่นนี้เหมาะสมที่สุดในการนำไปติดตั้งในสถานที่ที่การตกแต่งภายใน (interior design) เป็นเรื่องสำคัญ

รุ่นแขวนในฝ้า

(เบอร์ 5)

รุ่นแขวนในฝ้า

(น้ำยา R-32)

รุ่นแขวนในฝ้า

(มอก.)

รุ่นแขวนในฝ้า

(อินเวอร์เตอร์ / เอซี มอเตอร์)

FCDE19B-AD2

FCDE19BI-AF1

FCDT18B-AD1

FCDE19BI-AD4

CHLE19B-AD2R

CHLE19BI-AF1R

CHLT18B-AD1R

CHLE19BI-AD4R

 

ห้องนอน / สตูดิโอ 23-30 m²

(ความร้อนต่ำ)

Option A

แอร์ติดผนัง

ทางเลือกนี้เหมาะสมมากสำหรับการใช้ในห้องนอน เป็นเพราะว่าเครื่องปรับอากาศรูปแบบนี้ทำงานได้เงียบเป็นที่สุดและสามารถติดตั้งและดูแลได้ง่ายดาย

Cara

รุ่นน้ำยา R-32

Olivia

รุ่นอินเวอร์เตอร์

FWDE25-AF2

FWDE25I-AF1

CWDE25-AF2

CHWE25I-AF1

Option B

แอร์ฝังฝ้าเพดาน

ทางเลือกนี้จะทำให้ห้องดูสวยงามมากขึ้นเพราะจะทำให้เครื่องปรับอากาศหายไปในฝ้า ขณะเดียวกันยังคงไว้ซึ่งความเงียบและการดูแลรักษาเครื่องที่ง่ายดาย

รุ่นฝังฝ้าเพดาน

 (มอก.)

รุ่นฝังฝ้าเพดาน

(เบอร์5)

รุ่นฝังฝ้าเพดาน

(อินเวอร์เตอร์ / เอซี มอเตอร์)

FCCT24B-AD1

FCCE25B-AD2

FCCE19BI-AD4

CHLT24B-AD1R

CHLE25B-AD2R

CHLE19BI-AD4R

Option C

แอร์แขวนในฝ้า

ทางเลือกนี้จะทำให้เครื่องปรับอากาศหายตัวได้ เป็นเพราะทั้งตัวเครื่องถูกซ่อนอยู่ในฝ้า ทำให้เครื่องรุ่นนี้เหมาะสมที่สุดในการนำไปติดตั้งในสถานที่ที่การตกแต่งภายใน (interior design) เป็นเรื่องสำคัญ

รุ่นแขวนในฝ้า

(เบอร์ 5)

รุ่นแขวนในฝ้า

(อินเวอร์เตอร์ / เอซี มอเตอร์)

FCDE25B-AD2

FCDE25BI-AF1

FCDT24B-AD1

FCDE25BI-AD4

CHLE25B-AD2R

CHLE25BI-AF1R

CHLT24B-AD1R

CHLE25BI-AD4R

รุ่นแขวนในฝ้า

(น้ำยา R-32)

รุ่นแขวนในฝ้า

(มอก.)

 

ห้องนอน / สตูดิโอ 31-43 m²

(ความร้อนต่ำ)

Option A

แอร์ฝังฝ้าเพดาน

ทางเลือกนี้จะทำให้ห้องดูสวยงามมากขึ้นเพราะจะทำให้เครื่องปรับอากาศหายไปในฝ้า ขณะเดียวกันยังคงไว้ซึ่งความเงียบและการดูแลรักษาเครื่องที่ง่ายดาย

รุ่นฝังฝ้าเพดาน

 (มอก.)

รุ่นฝังฝ้าเพดาน

(อินเวอร์เตอร์ / เอซี มอเตอร์)

FCCT30B-AD1

CHLT30B-AD1R

FCCE30BI-AD4

CHLE30BI-AD4R

Option B

แอร์แขวนในฝ้า

ทางเลือกนี้จะทำให้เครื่องปรับอากาศหายตัวได้ เป็นเพราะทั้งตัวเครื่องถูกซ่อนอยู่ในฝ้า ทำให้เครื่องรุ่นนี้เหมาะสมที่สุดในการนำไปติดตั้งในสถานที่ที่การตกแต่งภายใน (interior design) เป็นเรื่องสำคัญ

รุ่นแขวนในฝ้า

(เบอร์ 5)

รุ่นแขวนในฝ้า

(น้ำยา R-32)

รุ่นแขวนในฝ้า

(มอก.)

รุ่นแขวนในฝ้า

(อินเวอร์เตอร์ / เอซี มอเตอร์)

FCDE30B-AD2

FCDE30BI-AF1

FCDT30B-AD1

FCDE30BI-AD4

CHLE30B-AD2

CHLE30BI-AF1R

CHLT30B-AD1R

CHLE30BI-AD4R

 

ห้องนอน / สตูดิโอ 44-49 m²

(ความร้อนต่ำ)

Option A

แอร์ฝังฝ้าเพดาน

ทางเลือกนี้จะทำให้ห้องดูสวยงามมากขึ้นเพราะจะทำให้เครื่องปรับอากาศหายไปในฝ้า ขณะเดียวกันยังคงไว้ซึ่งความเงียบและการดูแลรักษาเครื่องที่ง่ายดาย

รุ่นฝังฝ้าเพดาน

 (มอก.)

รุ่นฝังฝ้าเพดาน

(เบอร์5)

รุ่นฝังฝ้าเพดาน

(อินเวอร์เตอร์ / เอซี มอเตอร์)

FCCT36B-AD1

FCCE36B-AD2

FCCE36BI-AD4

CHLT36B-AD1R

CHLE36B-AD2R

CHLE36BI-AD4R

Option B

แอร์แขวนในฝ้า

ทางเลือกนี้จะทำให้เครื่องปรับอากาศหายตัวได้ เป็นเพราะทั้งตัวเครื่องถูกซ่อนอยู่ในฝ้า ทำให้เครื่องรุ่นนี้เหมาะสมที่สุดในการนำไปติดตั้งในสถานที่ที่การตกแต่งภายใน (interior design) เป็นเรื่องสำคัญ

รุ่นแขวนในฝ้า

(เบอร์ 5)

รุ่นแขวนในฝ้า

(น้ำยา R-32)

รุ่นแขวนในฝ้า

(มอก.)

รุ่นแขวนฝ้า

(อินเวอร์เตอร์ / เอซี มอเตอร์)

FCDE36B-AD2

FCDE36BI-AF1

FCDT36B-AD1

FCDE36BI-AD4

CHLE36-AD2R

CHLE36BI-AF1R

CHLT36B-AD1R

CHLE36BI-AD4R

 

ห้องนอน / สตูดิโอ 50-54 m²

(ความร้อนต่ำ)

Option A

แอร์ฝังฝ้าเพดาน

ทางเลือกนี้จะทำให้ห้องดูสวยงามมากขึ้นเพราะจะทำให้เครื่องปรับอากาศหายไปในฝ้า ขณะเดียวกันยังคงไว้ซึ่งความเงียบและการดูแลรักษาเครื่องที่ง่ายดาย

รุ่นฝังฝ้าเพดาน

 (มอก.)

รุ่นฝังฝ้าเพดาน

(เบอร์5)

รุ่นฝังฝ้าเพดาน

(อินเวอร์เตอร์ / เอซี มอเตอร์)

FCCT40-AD1

FCCE40B-AD2

FCCE40BI-AD4

CHLT40B-AD1R

CHLE40B-AD2R

CHLE40BI-AD4R

Option B

แอร์แขวนในฝ้า

ทางเลือกนี้จะทำให้เครื่องปรับอากาศหายตัวได้ เป็นเพราะทั้งตัวเครื่องถูกซ่อนอยู่ในฝ้า ทำให้เครื่องรุ่นนี้เหมาะสมที่สุดในการนำไปติดตั้งในสถานที่ที่การตกแต่งภายใน (interior design) เป็นเรื่องสำคัญ

รุ่นแขวนในฝ้า

(เบอร์ 5)

รุ่นแขวนในฝ้า

(น้ำยา R-32)

รุ่นแขวนในฝ้า

(มอก.)

รุ่นแขวนฝ้า

(อินเวอร์เตอร์ / เอซี มอเตอร์)

FCDE40B-AD2

FCDE40BI-AF1

FCDT40B-AD1

FCDE40BI-AD4

CHLE40B-AD2R

CHLE40BI-AF1R

CHLT40B-AD1R

CHLE40BI-AD4R