บริษัทในเครือบิทไว้ส์กรุ๊ป เป็นองค์กรต้นแบบโครงการวัดสร้างสุข "CSR โลกแห่งสัปปายะ"

September 17, 2015


พนักงานเข้าร่วมจำนวน 167 คน (รถบัสจำนวน 3 คัน และรถยนต์ส่วนตัว 6 คัน) ไปสร้างบรรยากาศแห่งความสุข ด้วยระบบ 5ส ที่วัดบางปลากด รังสิตคลอง 14 จังหวัดนครนายก เป็นการนำความรู้ 5ส ไปเผยแพร่แก่ชุมชน และถวายความรู้ 5ส แก่พระสงฆ์  เพื่อร่วมสร้างสรรค์

สถานที่สะอาด สะดวก อย่างที่ว่าวัดสร้างสุข   คนสร้างชาติ  พุทธศาสน์สร้างใจ 

 

 

 

 

Please reload

Featured Posts

ทาซากิ ช่างแอร์ดี ดีต่อใจ กับงานสัมมนาช่างแอร์ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง

July 21, 2017

1/2
Please reload

Recent Posts
Please reload

Follow Us
  • Facebook Classic
  • YouTube Social  Icon
Search By Tags