ทาซากิร่วมออกบูธงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

"ทาซากิ" เข้าร่วมออกบูธงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 ณ โรงแรมเอ็ม บู ทีค รีสอร์ท จ.เชียงราย (หลังไร่แม่ฟ้าหลวง) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมความรู้ด้าน Hybrid Solar Air Inverter ในเครื่องปรับอากาศ วิทยากรของทางบริษัทได้ให้ความรู้ในเรื่องระบบการทำงานของ แอร์ DC Inverter และอธิบายหลักการทำงานพร้อมการติดตั้งของแผง Solar Hybrid เบื้องต้น เพื่อให้ผู้ที่รับฟังการอบรม Hybrid Solar Air Inverter ได้มั่นใจและเชื่อมั่นในคุณภาพของเครื่องปรับอากาศ Tasaki และพบวันนี้พบกันได้ที่ บูธ TASAKI AIR ตั้งแต่ช่วงเวลา 09.00 เป็นต้นไป

Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Classic
  • YouTube Social  Icon
Search By Tags