ทาซากิ ร่วมสนับสนุน "โครงการอบรมช่างแอร์มือใหม่" ร่วมกัน กัญฐณัฐเครื่องเย็น

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2563 ทาง ทาซากิ ได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนจัดอบรมสัมมนา "โครงการอบรมช่างแอร์มือใหม่ ทำงานอย่างไรให้กลับบ้านปลอดภัยทุกวัน" ร่วมกับร้านกัญฐณัญเครื่องเย็น ณ KTN Training Center โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่ได้เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานวิชาชีพด้านเครื่องปรับอากาศอย่างถูกต้องเมื่อเวลาที่ออกไปทำงานจริง และเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจแบบผิดๆ และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องปลอดภัยเมื่ออยู่หน้างาน และได้รับความรู้ความเข้าใจจากอาจารย์ที่เป็นมืออาชีพของวงการเครื่องปรับอากาศไทยอย่างแท้จริงและสามารถแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องสู่รุ่นต่อรุ่นได้ โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้ 1.เทคนิคการถอดล้างแอร์เบื้องต้น 2.เทคนิคการตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศแบบทั่วไป 3.เทคนิคการใช้ไนโตรเจนสำหรับงานแอร์ 4.เทคนิคการเติมน้ำยาแบบชั่งเป็นน้ำหนัก, เครื่องฉีดน้ำไฟลงกราวน์ได้อย่างไร? ตั้งแต่ช่วงเวลา 08.00-17.00 น.

Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Classic
  • YouTube Social  Icon
Search By Tags