อบรมสัมมนา “ แลกเปลี่ยนความรู้ให้กับลูกค้า ในด้านผลิตภัณฑ์ การติดตั้งและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเครื่องปร

วันที่15 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ทาซากิได้สนับสนุนจัดกิจกรรมอบรมสัมมนา “ แลกเปลี่ยนความรู้ให้กับลูกค้า ในด้านผลิตภัณฑ์ การติดตั้งและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ ”

ณ รีสอร์ทบ้านเพื่อน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

วัตถุประสงค์การอบรมสัมมานาครั้งนี้

เพื่อให้ผู้ที่ได้เข้าร่วมสัมมนาได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานวิชาชีพด้าน เครื่องปรับอากาศอย่างถูกต้อง เมื่อเวลาที่ออกไปทำงานจริงจะได้ไม่ได้รับความเข้าใจผิดๆ ปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้องปลอดภัยกับหน้างานและตัวของช่างเอง ได้รับความรู้ความเข้าใจ จากช่างแอร์ทาซากิที่เป็นมืออาชีพของวงการเครื่องปรับอากาศไทย อย่างแท้จริง และสามารถเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องสู่รุ่นต่อไปได้

Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Classic
  • YouTube Social  Icon
Search By Tags