อบรมสัมมนาตัวแทนจำหน่ายในหัวข้อ “ Tasaki Knowledge &Training ”

March 20, 2020

วันที่20 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ทาซากิได้จัดอบรมสัมมนาความรู้แก่ตัวแทนจำหน่ายในหัวข้อ

Tasaki Knowledge &Training ” ณ Teak Garden Spa Resort จังหวัดเชียงราย

วัตถุประสงค์การอบรมสัมมานาครั้งนี้

เพื่อให้ผู้ที่ได้เข้าร่วมสัมมนาได้มีความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการติดตั้งด้านโซลาร์เซลล์ และวิทยากรได้มีการอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคนิคการติดตั้งเครื่องปรับการอากาศและError Code ในเครื่องปรับกาศแก่ผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Please reload

Featured Posts

ทาซากิ ช่างแอร์ดี ดีต่อใจ กับงานสัมมนาช่างแอร์ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง

July 21, 2017

1/2
Please reload

Recent Posts
Please reload

Follow Us
  • Facebook Classic
  • YouTube Social  Icon
Search By Tags