อบรมความรู้ด้าน Hybrid Solar Air Inverter บริษัท สมหวัง เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 ทาซากิยินดีต้อนรับ "บริษัท สมหวัง เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด" จำนวน 38 ท่าน เข้ารับฟังการอบรมความรู้ด้าน Hybrid Solar Air Inverter

สำหรับเครื่องปรับอากาศในหัวข้อ ระบบการทำงานของ DC Inverter และอธิบายหลักการทำงานพร้อมการติดตั้งของแผง Solar Hybrid เบื้องต้น เพื่อให้ผู้ที่รับฟังการอบรม Hybrid Solar Air Inverter ได้ความรู้ความเข้าใจในหลักการทำงานของเครื่องปรับอากาศระบบโซล่าเซลล์รวมถึงมั่นใจและเชื่อมั่นในคุณภาพของเครื่องปรับอากาศ Tasaki ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ยังพาเข้าไปชมโชว์รูมเครื่องปรับอากาศ Tasaki ที่มีผลิตภัณฑ์หลายขนาดและหลากหลายรูปแบบให้เลือกชมตามความต้องการ

Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Classic
  • YouTube Social  Icon
Search By Tags