ยินดีต้อนรับ บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด เข้าเยี่ยมชมระบบ 5ส.

January 31, 2020

วันที่ 31 มกราคม 2563 บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด จำนวน 10 ท่านที่มาฟังบรรยายและศึกษาดูงานใน ระบบ 5ส.ในส่วนสำนักงานต่อด้วยส่วนไลน์การผลิต เพื่อนำไปพัฒนาองค์กรให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย สร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน และเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรและมีการเดินเยี่ยมชมสำนักงานและภายในโรงงานในส่วนการผลิต ตามจุดต่างๆ ของส่วนโรงงานจะมีเจ้าหน้าที่ประจำแผนกคอยให้เข้าใจในเรื่องระบบ 5ส.ของส่วนผลิตและอธิบายการปฎิบัติงานที่ปลอดภัย เพื่อเป็นการยืนยันในระบบคุณภาพ 5ส.ของบริษัทฯและมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดภายในองค์กร

 

ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ต้องขอขอบคุณ บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด ที่ให้ความเชื่อมั่นในคุณภาพระบบ 5 ส.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Please reload

Featured Posts

ทาซากิ ช่างแอร์ดี ดีต่อใจ กับงานสัมมนาช่างแอร์ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง

July 21, 2017

1/2
Please reload

Recent Posts
Please reload

Follow Us
  • Facebook Classic
  • YouTube Social  Icon
Search By Tags