พิธีมอบรางวัลพระราชทาน SMEs Excellence Awards 2019

December 3, 2019

ขอแสดงความยินดีแก่ บริษัทไทย ทาซากิเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ที่ได้รับรางวัลพระราชทานSMEs Excellence Awards 2019 เป็นรางวัลการันตีความเป็นเลิศด้านสินค้า/การบริการ (Product / Service Excellence) เพื่อวัตถุประสงค์ในการผลักดันและสนับสนุน SMEs ไทย ให้มีศักยภาพ มีความเป็นมาตรฐานในการดำเนินงานเชิงธุรกิจ ทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ อันจะเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ให้มั่นคง แข็งแรง อย่างยั่งยืน ต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Please reload

Featured Posts

ทาซากิ ช่างแอร์ดี ดีต่อใจ กับงานสัมมนาช่างแอร์ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง

July 21, 2017

1/2
Please reload

Recent Posts
Please reload

Follow Us
  • Facebook Classic
  • YouTube Social  Icon
Search By Tags