ยินดีต้อนรับ"บริษัท บีบี แอร์ เทรดดิ้ง จำกัด"

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ทาซากิยินดีต้อนรับ " บริษัท บีบี แอร์ เทรดดิ้ง จำกัด " จำนวน 50 ท่าน เข้ารับฟังการอบรม ERROR CODE ในเครื่องปรับอากาศ ต่อด้วยการเยี่ยมชมโรงงานและเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตเครื่องปรับอากาศTasaki โดยทางบริษัทได้พาชมการผลิตตั้งแต่ ขั้นตอนการผลิต ขั้นตอนการประกอบ ขั้นตอนการผลิตคอยล์ และพาเข้าชมห้องทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ เพื่อให้ผู้ที่รับฟังและผู้ที่เข้าเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตเครื่องปรับอากาศ ได้มั่นใจและเชื่อมั่นในคุณภาพของเครื่องปรับอากาศTasaki ทั้งนี้ทางบริษัทยังพาเข้าไปชมโชว์รูมเครื่องปรับอากาศTasaki ที่มีผลิตภัณฑ์หลายขนาดและหลากหลายรูปแบบให้เลือกชมตามความต้องการ