ทาซากิสนับสนุนน้ำดื่มงานวิ่งThe sunset run 2019

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ทาซากิได้ร่วมสนับสนุนแจกน้ำดื่มจำนวน1200 ขวด ภายในงานวิ่ง

The sunset run 2019 ณ อ่างเก็บน้ำชัฏป่าหวาย จังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้มอบให้แก่โรงเรียนในพื้นที่อำเภอสวนผึ้ง และเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำชัฏป่าหวาย ในอำเภอสวนผึ้ง เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย เกิดความตื่นตัวในการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ มีความสนใจในการออกกำลังกาย และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์หลีกหนีห่างไกลยาเสพติด

Featured Posts
Recent Posts