ยินดีต้อนรับบริษัท F&N Dairies(Thailand)จำกัด ดูระบบLean

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 ที่่ผ่านมา บริษัท F&N Dairies(Thailand)จำกัด จำนวน 15 ท่าน ที่มาฟังบรรยายและศึกษาดูงานในระบบLean ในส่วนโรงงานต่อด้วยส่วนไลน์การผลิต เพื่อนำไปพัฒนาองค์กรให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย สร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน และเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรและมีการเดินเยี่ยมชมสำนักงานและภายในโรงงานในส่วนการผลิต ตามจุดต่างๆ และส่วนโรงงานจะมีเจ้าหน้าที่ประจำแผนกคอยให้เข้าใจในเรื่องระบบLean และ

อธิบายการปฎิบัติงานที่ปลอดภัย เพื่อเป็นการยืนยันในระบบคุณภาพLean ของบริษัทฯและมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดภายในองค์กร

ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ต้องขอขอบคุณ บริษัท F&N Dairies(Thailand)จำกัด ที่ให้ความเชื่อมั่นในคุณภาพระบบLeanของทางเรา

Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Classic
  • YouTube Social  Icon
Search By Tags