ยินดีต้อนรับบริษัท F&N Dairies(Thailand)จำกัด ดูระบบLean

October 24, 2019

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 ที่่ผ่านมา บริษัท F&N Dairies(Thailand)จำกัด จำนวน 15 ท่าน ที่มาฟังบรรยายและศึกษาดูงานในระบบLean ในส่วนโรงงานต่อด้วยส่วนไลน์การผลิต เพื่อนำไปพัฒนาองค์กรให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย สร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน และเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรและมีการเดินเยี่ยมชมสำนักงานและภายในโรงงานในส่วนการผลิต ตามจุดต่างๆ และส่วนโรงงานจะมีเจ้าหน้าที่ประจำแผนกคอยให้เข้าใจในเรื่องระบบLean และ

อธิบายการปฎิบัติงานที่ปลอดภัย เพื่อเป็นการยืนยันในระบบคุณภาพLean ของบริษัทฯและมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดภายในองค์กร

 

ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ต้องขอขอบคุณ บริษัท F&N Dairies(Thailand)จำกัด ที่ให้ความเชื่อมั่นในคุณภาพระบบLeanของทางเรา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Please reload

Featured Posts

ทาซากิ ช่างแอร์ดี ดีต่อใจ กับงานสัมมนาช่างแอร์ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง

July 21, 2017

1/2
Please reload

Recent Posts
Please reload

Follow Us
  • Facebook Classic
  • YouTube Social  Icon
Search By Tags