โครงการอบรมหลักสูตร “การปรับเปลี่ยนองค์กรแบบลีนซัพพลายเชน ” ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

October 19, 2019

วันที่ 19 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางบริษัท บิทไว้ส์(ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าอบรมโครงการใน

“ หลักสูตรการปรับเปลี่ยนองค์กรแบบลีนซัพพลายเชน ” Lean Supply Chain Transformation และ

ทางบริษัทได้นำเสนอผลงานการเปลี่ยนขององค์กร โดยการนำความรู้จากการอบรม Lean Supply Chain Transformation มาประยุกต์ใช้และพัฒนาองค์กรให้เป็นระบบมากขึ้น โดยหลักสูตรที่ทางบริษัทได้เข้าไปฝึกอบรมมีดังต่อไปนี้

 

Soft Skill

- ทักษะทางสังคมและชีวิต

- ความสามารถที่เป็นสากล

- กลไกในการขับเคลื่อนธุรกิจสมัยใหม่

- มีความรับผิดชอบต่อสังคม

 

Professional Skill

- Lean Thinking / Lean Principle

- 7 Wastes & Losses

- Lean Tools & Techniques

- SCOR Model / Lean Supply Chain

- Geographic Mapping / Value Steam Mapping

- Logistics Cost Model

- Demand & Production Planning

- Inventory Management / Lean Purchasing

- Lean Warehousing / Material Handling

- Lean Transportation

- Digital / Smart Factory & ERP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Please reload

Featured Posts

ทาซากิ ช่างแอร์ดี ดีต่อใจ กับงานสัมมนาช่างแอร์ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง

July 21, 2017

1/2
Please reload

Recent Posts
Please reload

Follow Us
  • Facebook Classic
  • YouTube Social  Icon
Search By Tags