สนับสนุนแจกน้ำดื่มงานเดิน-วิ่ง ตลาดน้ำ 3 อำเภอวัดเพลงมินิมาราธอน ครั้งที่1

วันที่ 29 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ทาซากิได้ร่วมสนับสนุนแจกน้ำดื่มจำนวน1000 ขวด งานเดิน-วิ่ง ตลาดน้ำ 3 อำเภอ วัดเพลงมินิมาราธอน ครั้งที่1 จังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้มอบให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพอำเภอตำบลในเขตอำเภอวัดเพลง เป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในอำเภอวัดเพลง ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย เกิดความตื่นตัวในการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ มีความสนใจในการออกกำลังกาย และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์หลีกหนีห่างไกลยาเสพติด

Featured Posts
Recent Posts