ทาซากิร่วมสนับสนุนกิจกรรมแข่งขันกอล์ฟสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 /2562

เมื่อวันจันทร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ทาซากิร่วมสนับสนุนในการแจกน้ำดื่ม Tasaki ในกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2562 ณ สนามกอล์ฟ อัลไพน์ กอล์ฟคลับ จ.ปทุมธานี เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชมรมฯ, ผู้สนับสนุน, กลุ่มผู้แทนจำหน่ายและสมาชิก รวมถึงสนับสนุนมอบเครื่องปรับอากาศทาซากิ เป็นของรางวัลภายในงานเลี้ยงตอนเย็น

Featured Posts
Recent Posts
Follow Us