ยินดีต้อนรับบริษัทไฮ-เทคเยี่ยมชมระบบ Lean ของโรงงาน

September 6, 2019

เมื่อวันที่ 06 กันยายน 2562 ทาซากิยินดีต้อนรับบริษัทไฮ-เทค เข้าเยี่ยมชมโรงงานและเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตเครื่องปรับอากาศTasaki เนื่องจากทางบริษัท ไฮ-เทค ได้มีเข้าร่วมชมการประกวด Thailand Lean Award 2019 และทาง บริษัท BITWISE ได้รับรางวัลชนะเลิศ

อันดับที่ 1 ซึ่งทางเรามองว่าเป็น Best Practice ในการนำเครื่องมือของลีนมาใช้ได้เป็นอย่างดี 

หัวข้อการเยี่ยมชมโรงงาน (Lean Management System)

 - การลดระยะเวลาการผลิต (Lead Time Reduction)

 - ระบบการผลิตแบบดึง (Pull System)

 - การมีส่วนร่วมของพนักงาน (Team Member Engagement)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Please reload

Featured Posts

ทาซากิ ช่างแอร์ดี ดีต่อใจ กับงานสัมมนาช่างแอร์ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง

July 21, 2017

1/2
Please reload

Recent Posts
Please reload

Follow Us
  • Facebook Classic
  • YouTube Social  Icon
Search By Tags