ทาซากิร่วมออกบูธงานกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

เมื่อวันที่ 04 กันยายน 2562 ทาซากิเข้าร่วมออกบูธงานกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ตามที่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ( พพ. ) ได้ร่วมกับกลุ่ม บริษัทที่ปรึกษาด้านพลังงาน ได้แก่ บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด บริษัท ซี โอ ยู จำกัด และ บริษัท เอส ดี ซี เอ็นเนอจี จำกัด ดำเนินโครงการส่งเสริมการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานระบบ ปรับอากาศขนาดใหญ่และระบบทำความเย็นในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม ผลักดันและกระตุ้นให้เกิดการลงทุนปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ผ่านรูปแบบมาตรการเงินอุดหนุนในรูป ผลประหยัดพลังงานที่เกิดขึ้น และกลุ่มที่ปรึกษาได้จัดสัมมนาแถลงผลการดำเนินงานเพื่อประชาสัมพันธ์ ผลสำเร็จของการดำเนินโครงการดังกล่าว โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาไม่น้อยกว่า 200 คน

Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Classic
  • YouTube Social  Icon
Search By Tags