สอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ทีมช่างห้างหุ้นส่วนจำกัด จัตุรัสคูลลิ่ง

ประกาศรายชื่อ ผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ ๑ ตามที่ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ทาซากิ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ โดย บริษัท บิทไว้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผลการทดสอบมีผู้ผ่านการทดสอบจำนวน ๕ คนดังนี้

Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Classic
  • YouTube Social  Icon
Search By Tags