ทาซากิร่วมสนับสนุนงานวิ่ง “ม.อ.หาดใหญ่สู่ธรรมชาติ” คร้ังที่ 21

วันที่ 10 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดแข่งขันวิ่งการกุศล “ม.อ.หาดใหญ่สู่ธรรมชาติ” คร้ังที่ 21 (PSU HATYAI NATURE RUN) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร, เพื่อหารายได้เข้ามูลนิธิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้กับศูนย์กีฬาและสุขภาพ รวมถึงเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไปได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการเดิน-วิ่งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ซึ่งทาง "ทาซากิ" ได้เป็นผู้สนับสนุนหลักในงานและร่วมออกบูธแจกน้ำดื่มให้กับเหล่านักวิ่งภายในงานอีกด้วย

Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Classic
  • YouTube Social  Icon
Search By Tags