ยินดีต้อนรับ บริษัท วังทองยนต์ตระการ จำกัดเยี่ยมชมโรงงาน

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ทาซากิยินดีต้อนรับ บริษัท วังทองยนต์ตระการ จำกัด จำนวน 40 ท่าน ที่ได้เข้ามาฟังรับฟังProducts Present พร้อมทั้งชม VDO ทัวร์โรงงาน และช่วงบ่ายทางบริษัทได้พาไปผู้เข้าร่วมประชุมไปเยี่ยมชมการผลิตตั้งแต่ ขั้นตอนการผลิต ขั้นตอนการผลิตคอยล์ ขั้นตอนการประกอบ และพาเข้าชมห้องทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ เพื่อให้ผู้ที่รับฟังและผู้ที่เข้าเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตเครื่องปรับอากาศได้มั่นใจในสินค้าของทางบริษัท ทั้งนี้ทางบริษัทยังพาผู้เยี่ยมชมเข้าไปชมโชว์รูมเครื่องปรับอากาศ

Featured Posts
Recent Posts