ทาซากิออกบูธงานสถาปนิกทักษิณ จ.กระบี่

วันที่ 15 -17 ก.พ. 2562 สถานที่ ลานปูดำ อ.เมือง จ.กระบี่ สมาคมสถาปนิกสยามฯ (ASA) โดยกรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ จัดงานสถาปนิกทักษิณ"62 ภายใต้แนวคิด "ไร้.เทียม.ทาน" นำเสนอภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นเมืองกระบี่ การแสดงนิทรรศการวิชาชีพและนวัตกรรม ของสถาปนิก-นักศึกษาสถาปัตย์ พร้อมจัดสถาปนิกให้คำปรึกษาปัญหาการก่อสร้างและซ่อมแซมอาคาร บรรยากาศภายในงานได้มีกิจกรรมมากมาย เช่น การจับรางวัล วงดนตรี และออกบูธ โดยงานนี้ทาง Tasaki ได้เข้าร่วมออกบูธเป็นการโชว์สินค้ากลุ่มเครื่องปรับอากาศเพื่อเสนอแก่ลูกค้ากลุ่มสถาปนิกภายในงานอีกด้วย

Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Classic
  • YouTube Social  Icon
Search By Tags