ทาซากิยินดีต้อนรับ นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพสอยดาวเข้าเยี่ยมชมโรงงาน

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 ทาซากิยินดีต้อนรับ นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน 50 ท่าน ที่ได้เข้ามาฟังการแนะแนวสถานที่ฝึกงานพร้อมกับอธิบายกฎระเบียบต่างๆของทางบริษัทในนักศึกษาได้รับทราบและรับชม VDO Present โรงงาน ช่วงเช้าทางบริษัทได้พาไปนักศึกษาเข้าไปเยี่ยมชมการผลิตตั้งแต่ ขั้นตอนการผลิต ขั้นตอนการผลิตคอยล์ ขั้นตอนการประกอบ และพาเข้าชมห้องทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ และก่อนเดินกลับทางบริษัทได้มีการ ถาม-ตอบ เพื่อให้นักศึกษาได้ช่วยกันตอบคำถามเพื่อรับกระเป๋าผ้าเป็นที่ระลึก

Featured Posts
Recent Posts