งานออกบูทการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานครั้งที่ 30 ณ วิทยาลัยเทคนิค จันทบุรี

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาช่างเชื่อม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาช่างกลโรงงาน และสาขาวิชาเทคนิคการผลิต ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยนางอรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษาร่วมในพิธี ในการนี้ได้มอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงาน ห้าง ร้าน ที่ให้การสนับสนุนการแข่งขันทักษะฯ ในครั้งนี้ และทางบริษัท ไทย ทาซากิ เอ็นจิเนียริ่ง มีการออกบูทจัดกิจกรรมสนับสนุนวิทยาลัยเทคนิค จันทบุรี ภายในบูทจะมีกิจกรรม อาทิเช่น จับฉลากลุ้นรับ เสื้อ , หมวก , กระเป๋าผ้า และทางบริษัท ไทย ซาทากิ เอ็นจิเนียริ่ง ได้มีการมอบ เสื้อช่าง , เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นแขวนเพดาน ขนาด 24,000 BTU จำนวน 2 ชุด เพื่อเป็นการสนับสนุนอีกด้วย

Featured Posts
Recent Posts