ยินดีต้อนรับ บริษัท พี เอ แอร์ แอนด์ เซอร์วิส เยี่ยมชมโรงงาน

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ทาซากิยินดีต้อนรับ บริษัท พี เอ แอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จำนวน 15 ท่าน ที่ได้เข้ามาฟังรับฟังProduct Present พร้อมทั้งชม VDO ทัวร์โรงงาน และช่วงบ่ายทางบริษัทได้พาไปผู้เข้าร่วมประชุมไปเยี่ยมชมการผลิตตั้งแต่ ขั้นตอนการผลิต ขั้นตอนการผลิตคอยล์ ขั้นตอนการประกอบ และพาเข้าชมห้องทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ เพื่อให้ผู้ที่รับฟังและผู้ที่เข้าเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตเครื่องปรับอากาศได้มั่นใจในสินค้าของทางบริษัท ทั้งนี้ทางบริษัทยังพาผู้เยี่ยมชมเข้าไปชมโชว์รูมเครื่องปรับอากาศ

Featured Posts
Recent Posts