สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทยเยี่ยมชมโรงงานทาซากิ

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทยจำนวน 45 ท่าน เข้าเยี่ยมชมโรงงาน ไม่ว่าจะเป็นไลน์ผลิตเครื่องปรับอากาศ ไลน์ประกอบ ห้องทดสอบเสียง ห้องทดสอบเครื่องปรับอากาศแบบ Psychometric ศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ รวมไปถึงกระบวนการผลิตคอยล์ ก่อนจะร่วมพูดคุยเรื่องนวัตกรรมเครื่องปรับอากาศในปัจจุบันและรับมอบของที่ระลึกจากทางสมาคมฯ โดยได้รับเกียรติจากคุณสุรสิทธิ์ ชูบุญราษฎร์ กรรมการที่ปรึกษาสมาคมฯ เป็นผู้มอบช่อดอกไม้ในวันนี้

Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Classic
  • YouTube Social  Icon
Search By Tags