ร่วมต้อนรับ บริษัท ลัคกี้สตาร์ ยูนิเวอร์แซล จำกัด เยี่ยมชมโรงงาน

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 บริษัท ลัคกี้สตาร์ ยูนิเวอร์แซล จำกัด เข้าเยี่ยมชมระบบ 5ส ของบริษัทในส่วนของพื้นที่การผลิต, การประกอบ, ห้องปฏิบัติการทดสอบ, อิเล็คทรอนิกส์, โรงคอยล์และสำนักงานเพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Classic
  • YouTube Social  Icon
Search By Tags