Tasaki Golf Day 2018

ทาซากิร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักชมรมกอล์ฟแอร์คอน 2000 ในการจัดการแข่งขันกอล์ฟแอร์คอน 2000 ครั้งที่ 3/2561 ณ สนามกอล์ฟเมืองแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชมรมฯ, ผู้สนับสนุน, กลุ่มผู้แทนจำหน่ายและสมาชิก รวมถึงสนับสนุนมอบของรางวัลต่างๆ โดยคุณอุทัย โลหชิตรานนท์ Managing Director ได้มอบถ้วยรางวัลให้แก่ Winner Flight C, 1st Runner Up Flight C, 2nd Runner Up Flight C, ลูกกอล์ฟ Srixon Distance และรางวัลใหญ่เป็นเครื่องปรับอากาศแบบแขวนติดผนัง รุ่น THE NEW R32 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา

Featured Posts
Recent Posts