ต้อนรับคณะคพอ.ภูมิภาคเยี่ยมชมโรงงานทาซากิ

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายนที่ผ่านมา คณะคพอ.ภูมิภาคจำนวนเกือบ 50 ท่าน เข้าเยี่ยมชมโรงงานในส่วนการผลิต, การประกอบ, ห้องปฏิบัติการทดสอบและโชว์รูมเครื่องปรับอากาศทาซากิ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในคุณภาพผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตเครื่องปรับอากาศทาซากิ

Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Classic
  • YouTube Social  Icon
Search By Tags