ทาซากิคลายร้อน แจกน้ำดื่มฟรี!!

ทาซากิ หนึ่งในผู้สนับสนุนหลักในงาน"เดิน-วิ่ง สิริรัตนาธร มินิมาราธอน ครั้งที่1" กิจกรรมสำหรับคนรักการวิ่ง ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับนักเรียน ครู ผู้ปกครอง รวมถึงบุคคลทั่วไปให้มีสุขอนามัยที่แข็งแรงและเพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายไปปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนสิริรัตนาธร เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยจัดขึ้นที่ สวนหลวงร.๙ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ที่ผ่านมา

Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Classic
  • YouTube Social  Icon
Search By Tags