ต้อนรับกลุ่มนิสิต ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา ดูงานเครื่องปรับอากาศ 5ส และ TPS

ขอบคุณคณาจารย์และนิสิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี ที่เข้ามาศึกษา ดูกระบวนการผลิตเครื่องปรับอากาศ ระบบ5ส และระบบ TPS ของบิทไว้ส์ ขอให้นิสิตได้ A กันทุกคน เกียรตินิยมกันถ้วนหน้าครับ

Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Classic
  • YouTube Social  Icon
Search By Tags