ต้อนรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและค

เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2561 นักศึกษาพร้อมด้วยอาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ บริษัท ไทย ทาซากิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน และเรียนรู้ทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น โดยเยี่ยมชมในส่วนโรงงาน, ไลน์ผลิตและสำนักงาน ภายใต้การดูแลของวิทยากรและหัวหน้ารักษาความปลอดภัยในโรงงาน

Featured Posts
Recent Posts