ยินดีต้อนรับ บ.แอร์โก้ รับการเทรนนิ่งเทคนิกเครื่องปรับอากาศจากทาซากิ

ทีมช่างแอร์บริษัทแอร์โก้ โปรเทค จำกัด จำนวน 12 คน ได้เข้าฟังบรรยายเรื่องเทคนิก หลักการทำงานของเครื่องปรับอากาศ และประสิทธิผลในการทำงานมากที่สุด รวมทั้งเดินเยี่ยมชมโรงงานในส่วนของ Workshop Floor ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Classic
  • YouTube Social  Icon
Search By Tags