งานประกาศผลและรับรางวัลกิจกรรม Tasaki Mascot Contest ณ บ.ทาซากิ

จบกันไปแล้วสำหรับกิจกรรม Tasaki Mascot Contest ที่กินระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมไปกว่า 2 เดือน ในส่วนของการเผยแพร่กระจายข่าวประชาสัมพันธ์นั้นมีทั้งสื่อออนไลน์และออฟไลน์ ไม่ว่าจะเป็นไซต์ Contestwar, MThai, True ปลูกปัญญา และในสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆ นอกจากนี้ยังมีติดป้ายประกาศ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ มากมาย ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มศว มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นต้น

โดยผลรางวัลเป็นดังนี้

1.Winner prize 061 ธีรพจน์ โกษา กับผลงาน ‘TAKUCHAN’ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท และของรางวัลมูลค่า 2,000 บาท 2.Popular Vote 025 ปรียาณัฐ หลิมประพันธ์ กับผลงาน ‘PENPENKUMA’ ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท และของรางวัลมูลค่า 2,000 บาท 3.เพิ่มรางวัลพิเศษขวัญใจกรรมการ 048 ไชยวัฒน์ นิราศรพ กับผลงาน ‘Yuki’ ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท

ติดตามวิดีโอบทสัมภาษณ์ของผู้ชนะเลิศทั้ง 3 รางวัล เร็วๆนี้

Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Classic
  • YouTube Social  Icon
Search By Tags