ทาซากิรับรางวัลผู้ประกอบการดีเด่น ประจำปี 2560 จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม นายภวเกียรติ กีรติชีวนันท์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไทย ทาซากิ เอ็นจิเนียริ่ง เข้ารับรางวัลผู้ประกอบการดีเด่น ประจำปี 2560 ณ งานประชุมผู้ประกอบการที่เป็นคู่สัญญากับกฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี จัดโดย ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ

Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Classic
  • YouTube Social  Icon
Search By Tags