ต้อนรับบริษัทอินเตอร์พ้อยท์ มาร์เก็ตติ้ง และ บริษัทเอ็มซีเมทัลเซอร์วิสเอเชีย (ประเทศไทย)


วันที่ 12 กันยายน 2560 3 กลุ่มบริษัทอินเตอร์พ้อยท์ มาร์เก็ตติ้ง และ บริษัทเอ็มซีเมทัลเซอร์วิสเอเชีย (ประเทศไทย) เข้าเข้าเยี่ยมชมระบบ 5ส ณ ศึกษาดูงาน รวมไปถึงเข้ารับการสัมมนาและเยี่ยมชมโรงงานในส่วนของการผลิต, การประกอบ, ห้องปฏิบัติการทดสอบและโชว์รูมเครื่องปรับอากาศทาซากิ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในคุณภาพผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตเครื่องปรับอากาศ Tasaki และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Classic
  • YouTube Social  Icon
Search By Tags