ต้อนรับบริษัทซอสพริกไทยรุ่งเรือง ไทยวา และสยามไวเนอรี่ เยี่ยมชมระบบ 5ส ของทาซากิ

วันที่ 5 กันยายน 2560 3 กลุ่มบริษัทจากบริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด, บริษัท ไทยวา จำกัด มหาชนและบริษัท สยามไวเนอรี่ จำกัด เข้าเข้าเยี่ยมชมระบบ 5ส ณ ศึกษาดูงานเพื่อลงแข่งขัน Thailand 5S Award 2017 โดยคณะกรรมการ 5ส ของทาซากิ กล่าวถึงวัตถุประสงค์และแนะแนวทางการตรวจประเมิน โดยมีการนำเสนอผลกิจกรรมดำเนินงาน จุดเด่น นวัตกรรม การนำเสนอผลงานปรับปรุงจากข้อเสนอแนะรอบแรก รวมไปถึงเข้ารับการสัมมนาและเยี่ยมชมโรงงานในส่วนของการผลิต, การประกอบ, ห้องปฏิบัติการทดสอบและโชว์รูมเครื่องปรับอากาศทาซากิ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในคุณภาพผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตเครื่องปรับอากาศ Tasaki และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

(ภาพเพิ่มเติมที่ fanpage BITWISE GROUP)

Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Classic
  • YouTube Social  Icon
Search By Tags