ทาซากิในรายการ Five Focus ตอนที่84 : ทวิภาคีกับการพัฒนาประเทศ


การเพิ่มจำนวนผู้เรียนระดับปวช. และปวส. ในระบบทวิภาคี เพื่อสร้างกำลังคนที่เป็นโซ่คล้องกลางระหว่างแรงงานและวิศวะกร หาคำตอบได้ที่นี่ บริษัทบิทไวส์ ประเทศไทย จำกัด และบริษัทไทย ทาซากิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จะดีแค่ไหนถ้าสถานประกอบการภาคเอกชน ให้ความสำคัญในการร่วมมือผลิตกำลังคน เพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศ ไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น มาฟังคำตอบจากกรรมการผู้จัดการบริษัท และนักศึกษาฝึกงาน ในรายการ Five Focus ตอนที่84 : ทวิภาคีกับการพัฒนาประเทศ

Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Classic
  • YouTube Social  Icon
Search By Tags