ทาซากิกับการแข่งขัน วิ่งหาดใหญ่สู่ธรรมชาติ [Hatyai Nature Run 2017]

ทาซากิร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดแข่งขันวิ่งหาดใหญ่สู่ธรรมชาติ [Hatyai Nature Run 2017] ในวันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2560 ที่ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ชิงถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ชนะเลิศชาย หญิง โดยมีประเภทการแข่งขัน ฮาล์ฟมาราธอนระยะทาง 21.1 ก.ม., มินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 ก.ม. ฟันรัน 4 ก.ม. ,นักเรียน 4 ก.ม. , ครอบครัว 4 ก.ม. โดยมีผู้บริหารของทาซากิได้เข้าร่วมการแข่งขันวิ่งมาราธอนในครั้งนี้ ได้แก่คุณสมยศ กีรติชีวนันท์ คุณอุทัย โลหชิตรานนท์ และคุณฐิตะคม ลีตะนันท์

Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Classic
  • YouTube Social  Icon
Search By Tags