นิทรรศการทาซากิในงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 25

วันที่ 11 สิงหาคม ทาซากิได้ไปออกบูทนิทรรศการแสดงสินค้าและให้ความรู้ในงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 25 ที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พร้อมของที่ระลึกและสมนาคุณมากมาย เช่น ร่มทาซากิ โพสต์อิท โดยมีผู้ให้ความสนใจนิทรรศการเป็นอย่างดี เล่นกิจกรรมวงล้อหมุนแจกของพรีเมียมเป็นจำนวนมาก ทั้งผู้แทนจำหน่าย และผู้รับเหมาต่างๆ และบุคคลทั่วไปที่มาเดินภายในงาน

งานจะมีตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 20 สิงหาคม หากท่านใดมีความสนใจ สามารถพบกันได้ที่จุด วงเวียน 109 หรือศรีทรัพย์นะคะ

งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 25 ได้จัดขึ้นระหว่าง 11-20 สิงหาคม 2560 ภายใต้แนวคิด “เกษตรยุคใหม่ตามรอยพ่อ” ม.อ. 50 ปี เป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริทางการเกษตรที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระราชทานเพื่อให้ปวงชนและเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ และโอกาสที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก่อตั้งครบ 50 ปี ในปีนี้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ จึงได้นำเสนอการเกษตรที่สะท้อนแนวคิดพอเพียง และการเรียนรู้วิถีเกษตรตามรอยพ่อ การนำนวัตกรรมงานด้านผลผลิตทางเกษตร มุ่งนำเกษตรยุคใหม่ สมาร์ทฟาร์ม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นที่ก่อให้เกิดประโยชน์ งานแสดงสินค้า เครื่องจักรแปรรูปทางการเกษตร และการประชุมสัมนาด้านการเกษตร เป็นแหล่งให้ความรู้ทางด้านการเกษตร เทคโนโลยีสมัยใหม่ และเป็นเวทีให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์การทำงานจริง

Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Classic
  • YouTube Social  Icon
Search By Tags