ทาซากิกับทริปปั่นจักรยานในโครงการ ‘ ร่วมปั่น...ปันให้น้อง’ สุขภาพดีแถมยังได้บุญ

วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฏาคม ทาซากิ จัดกิจกรรมสนับสนุนเพื่อสังคม ในโครงการร่วมปั่น...ปันให้น้อง โดยจัดทริปปั่นจักรยานด้วยความเร็วสบายๆ 20 – 25 กิโลเมตร / ชั่วโมง รวมระยะทางทั้งหมดกว่า 100 กิโลเมตร โดยเริ่มเมื่อ 6 นาฬิกา นัดพบ ทานอาหารเช้าและถ่ายรูปที่บึงหนองบอน จากนั้นก็เริ่มทริปปั่นจักรยานไปเรื่อยๆ โดยแวะพักที่วัดคู้บอนและวัดแจ้งลำหินจนถึงสถานสงเคราะห์บ้านเด็กอ่อนรังสิต ร่วมกันบริจาคและให้สิ่งของจำเป็นและของเล่นมากมาย เช่น นมผง กางเกงผ้าอ้อม เครื่องอุปโภค บริโภคต่างๆ จากนั้นจึงรับประทานอาหารกลางวัน แวะกิน แวะเที่ยวตามอัธยาศัย โดยมีผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดประมาณ 40 ท่านด้วยกัน

Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Classic
  • YouTube Social  Icon
Search By Tags