กลุ่มช่างเทคนิกเครื่องปรับอากาศจังหวัดสระบุรี นำโดยร้านสิทธิโชติแอร์ เข้าอบรมและเยี่ยมชมโรงงานทาซากิ

เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม ที่ผ่านมา ร้านสิทธิโชติ และกลุ่มช่างแอร์จากจังหวัดสระบุรี จำนวน 32 ท่าน เข้ารับการสัมมนาภายใต้หัวข้อ ทาซากิดีต่อใจ เพื่อให้ความรู้เรื่องการติดตั้ง การถอดประกอบ การบริการหลังการขาย รวมไปถึงการแนะนำผลิตภัณฑ์นโยบายการขายและการตลาด จากทีมงานและผู้บริหารในเครือทาซากิ และเข้าเยี่ยมชมโรงงานในส่วนของการผลิตเครื่องปรับอากาศครบวงจรและห้องปฏิบัติการทดสอบ,ห้องศูนย์การเรียนรู้ Tasaki Training Center รวมถึงคลังสินค้าเเละไลน์ผลิตเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ อีกทั้งยังมี Workshop การถอด-ประกอบแอร์รุ่นติดผนังและรุ่นตั้งแขวนภายในงานสัมมนาอีกด้วย

Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Classic
  • YouTube Social  Icon
Search By Tags