ต้อนรับคณะจากสถาบันไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์เข้าเยี่ยมชมโรงงาน

คณะจากสถาบันไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์รวมทั้งสิ้น 26 ท่าน ได้เข้าฟังบรรยายภายใต้หลักสูตรการเพิ่มผลผลิต (Productivity Improvement) และเยี่ยมชมโรงงานทาซากิในส่วนของการผลิตเครื่องปรับอากาศครบวงจร รวมถึงห้องปฏิบัติการทดสอบ,ห้องศูนย์การเรียนรู้ Tasaki Training Center รวมถึงคลังสินค้าเเละไลน์ผลิตเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา

Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Classic
  • YouTube Social  Icon
Search By Tags