งานสัมมนาและเยี่ยมชมโรงงาน (วันที่สอง)

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ทาซากิได้จัดงานสัมมนาเป็นวันที่สองเพื่อตอบรับให้กับผู้ที่สนใจ โดยหัวข้อสัมมนายังเป็นการให้ความรู้ด้านเครื่องปรับอากาศและแนะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ภายใต้แบรนด์ทาซากิเช่นเดียวกับวันแรก และพาเยี่ยมชมโรงงานทั้งการผลิต, การทดสอบและการประกอบในทุกๆ ขั้นตอน

Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Classic
  • YouTube Social  Icon
Search By Tags